Det er preget få originalmynter med portrett eller monogram fra de tre frigjøringskongene, som alle tok valgspråket – Alt for Norge. Det er kun preget én mynt med dobbeltportrett og én mynt med trippelportrett.

Dette kan du sikre deg:

  • Et portrett og monogram myntsett "Frigjøringskongene" med hele 8 mynter
  • Norges eneste 25 kr i sølv med dobbeltportrett av Haakon VII og Olav V
  • Norges første kongelige trippelportrett av Haakon VII, Olav V og Harald V
  • Originale mynter preget ved Det Norske Myntverket på Kongsberg
  • Leveres i en spesiallaget kapsel montert i skrin
  • Begrenset antall sett tilgjengelig - Kun 50 sett!


Foruten myntene med dobbel- og trippelportrett inneholder settet en mynt med portrett fra hver av de tre kongene, samt en mynt av hver konge med deres monogram.

Originalmyntene er montert i en spesiallaget kapsel som igjen blir levert i et flott myntskrin. Den spesiallagde kapselen sørger for sikker oppbevaring og flott presentasjon av myntene. I skrinet finner du et hefte med historisk dokumentasjon om hver av de tre kongen samt spesifikasjoner på myntene.

Kun 50 myntsett tilgjengelig - kjøp ditt sett i dag! 

SPESIFIKASJONER

  25 kr 1970 100 kr 2003-2005 50 øre 1909-1919 5 øre 1908-1952 5 kr 1963-973 2 øre 1959-1972 5 kr 1992-1994 1 kr 1997-2012
Motiv Frigjøringen Trippelportrett Haakon VII portrett Haakon VII monogram Olav V portrett Olav V monogram Harald V portrett Harald V monogram
Metall 87,5 % sølv 92,5 % sølv 60 % sølv Bronse Bronse Bronse Bronse Bronse
Vekt 29 gr 33,6 gr 5 gr 8 gr 11,5 gr 4 gr 11,5 gr 4,35 gr
Diameter 39 mm 39 mm 23 mm 27 mm 29,5 mm 21 mm 29,5 mm 21 mm

 

Spesifikasjoner