600 jubileumsmedaljer preges på dagen – rekordlavt opplag
«Preget på dagen»-jubileumssett er svært populære samleobjekter, og på dagen for 60-årsmarkeringen, 21.09.2017 settes Det Norske Myntverket på Kongsberg i sving. Maksimalopplaget er satt til 600 jubileumsmedaljer som skal preges på én og samme dag. Planleggingen har vært nitid og ingenting skal være overlatt til tilfeldighetene.

Jubileumsmedalje i 99,9 % rent sølv belagt med 24 karat gull
Den virkelige godbiten i jubileumssettet ”Tronskiftet 60 år” er «Tronskiftemedaljen 60 år» i rent 99,9 % sølv belagt med 24 karat gull. 1957 var første tronskiftet i nyere tid. Kong Olav var en mann i ”sin beste alder” godt moden for oppgavene han var født til å utføre. De to enkemennene hadde i mange år klart seg alene i de kongelige pliktene og Kong Olav tok opp tråden med å føre kongehuset videre i Kong Haakons ånd. I utformingen av medaljen er det lagt vekt på å framstille de to i verdig monarkisk portrett. Den aldrende Kong Haakon, mager og asketisk, og Kong Olav som sterk og verdig arvtaker. Sølvmedaljen er i 99,9 % rent sølv og belagt med 24 karat gull. Jubileumsmedaljen har en diameter på hele 38,61 millimeter. Takket være det store formatet kommer detaljene i motivet godt til sin rett.

Kong Haakon VIIs siste mynter 1957 – Kong Olav Vs første mynter 1958
Jubileumssettet består, foruten for ”Tronskiftemedaljen 60 år” i rent sølv belagt med 24 karat gull, også av Kong Haakon VIIs siste mynter i god samle kvalitet preget, i 1957 og Kong Olav Vs første mynter, preget i 1958. I tillegg inneholder settet minnemynten 25-kroner 1970, i usirkulert kvalitet. Sølvmynten er Norges eneste minnemynt med dobbeltportrett av Kong Haakon VII og Olav V.

Jubileumssett nr 1 inngår i Det Norske Myntverkets samling
Jubileumssett nr 1 vil inngå i Det Norske Myntverkets samling. Deretter går de videre nummererte eksemplarer til samlere. Er du heldig kan du bli innehaver av nr 2! De laveste numrene leveres til de som bestiller først. 

«Preget på dagen» jubileumssett svært raskt utsolgt
Det Norske Myntverket har gitt ut lignende “preget på dagen”-sett tidligere, det siste var til 80-års dagen til H.M. Kong Harald V. Ellers har det blitt utgitt i forbindelse med 25-årsjubileet for signingen og ved tronskiftet, 200-årsjubileet for Norges Grunnlov og 100-årsdagen for Unionsoppløsningen fra Sverige – men aldri i et så lavt opplag! Alle de tidligere jubileumssettene har vært raskt utsolgt, og det er ingen grunn til å tro at ikke også dette settet vil bli svært ettertraktet.

Reservasjoner prioriteres i innkommende rekkefølge
Vi bekrefter mottak av reservasjon per mail eller brev, men endelig utfall av tildeling vil ikke være klart før etter den 21. september, da antall pregede sett er fastlagt. Da får du beskjed. Utsendelse skjer i månedsskiftet september/oktober. Vær rask. Reservasjoner for å sikre deg ditt tidlig nummererte jubileumssett ”Tronskiftet 60 år”.

Spesifikasjoner

Tronskiftemedaljen 60 år
Metall:                  99,9% sølv            
Forgylling:            24 karat gull                    
Diameter:              38,61 mm             
Vekt:                     20 gr                     
Kvalitet:                Proof                      
Motiv advers: Portrett av Kong Haakon VII og Kong Olav V
Motiv revers: Kunstnerisk gjengivelse av kongekronen. Tekst i nederkant: KONGERIKET NORGE
Kunstner advers: Ingrid Austlid Rise
Kunstner revers: Joaquin Jimenez

 

1 kroner 1957
Metall:                 Kobbernikkel                                                                 
Diameter:            25 mm                     
Vekt:                    7 gr                         
Kvalitet:               God samlekvalitet   
Motiv advers: Kong Haakon VIIs kronede monogram H7 omskrift: HAAKON DEN SJUENDE NORGES KONGE samt pregestempel hammer og bergsjern
Motiv revers: Kronet riksvåpen, årstall og valør

        

50 øre 1957
Metall:            Kobbernikkel                
Diameter:       22 mm                    
Vekt:               4,8 gr                     
Kvalitet:          God samlekvalitet
Motiv advers: Kong Haakon VIIs kronede monogram H7, omskrift: HAAKON VII NORGES KONGE, samt pregestempel hammer og bergsjern
Motiv revers: Kronet riksvåpen, årstall og valør
                     
                        

25 øre 1957
Metall:            Kobbernikkel
Diameter:        17 mm
Vekt:                2,4 gr
Kvalitet:           God samlekvalitet
Motiv advers: Kong Haakon VIIs kronede monogram H7 og årstall
Motiv revers: Valør og pregestempel hammer og bergsjern

 

10 øre 1957
Metall:            Kobbernikkel
Diameter:        16 mm
Vekt:                1,5 gr
Kvalitet:           God samlekvalitet
Motiv advers: Kong Haakon VIIs kronede monogram H7 og årstall
Motiv revers: Valør og pregestempel hammer og bergsjern

 

5 øre 1957
Metall:            Bronse
Diameter:        27 mm
Vekt:                8 gr
Kvalitet:           God samlekvalitet
Motiv advers: Kong Haakon VIIsm kronede monogram H7 og årstall
Motiv revers: Valør og pregestempel hammer og bergsjern

 

2 øre 1957
Metall:            Bronse
Diameter:        21 mm
Vekt:                4 gr
Kvalitet:           God samlekvalitet
Motiv advers: Kong Haakon VIIs kronede monogram H7 og årstall
Motiv revers: Valør og pregestempel hammer og bergsjern

 

1 øre 1957
Metall:            Bronse
Diameter:        16 mm
Vekt:                2 gr
Kvalitet:           God samlekvalitet
Motiv advers: Kong Haakon VIIs kronede monogram H7 og årstall
Motiv revers: Valør og pregestempel hammer og bergsjern

 

1 krone 1958
Metall:            Kobbernikkel
Diameter:        26 mm
Vekt:                7 gr
Kvalitet:           God samlekvalitet
Motiv advers: Portrett av Kong Olav V, omskrift: OLAV·V·R
Motiv revers: Valør, årstall, hest i sprang mot venstre

 

50 øre 1958
Metall:            Kobbernikkel
Diameter:        23 mm
Vekt:                4,8 gr
Kvalitet:           God samlekvalitet
Motiv advers: Portrett av Kong Olav V
Motiv revers: Valør, årstall, springende elghund mot høyre, og pregestempel hammer og bergsjern

 

25 øre 1958
Metall:            Kobbernikkel
Diameter:        17 mm
Vekt:                2,4 gr
Kvalitet:           God samlekvalitet
Motiv advers: Portrett Kong Olav V
Motiv revers: Valør, årstall, kjøttmeis og pregestempel hammer og bergsjern

 

10 øre 1958
Metall:            Kobbernikkel
Diameter:        15 mm
Vekt:                1,5 gr
Kvalitet:           God samlekvalitet
Motiv advers: Kong Olav Vs kronede monogram OV
Motiv revers: Valør, årstall, bie mot venstre, og pregestempel hammer og bergsjern

 

5 øre 1958
Metall:             Bronse           
Diameter:        28 mm
Vekt:                8 gr
Kvalitet:           God samlekvalitet
Motiv advers: Portrett av Kong Olav V, omskrift: OLAV·V·R
Motiv revers: Valør, årstall norsk elg og pregestempel hammer og bergsjern

 

2 øre 1958
Metall:             Bronse           
Diameter:        21 mm
Vekt:                4 gr
Kvalitet:           God samlekvalitet
Motiv advers: Kong Olav Vs kronede monogram OV
Motiv revers: Årstall, orrhane mot høyre og pregestempel hammer og bergsjern

 

1 øre 1958
Metall:             Bronse           
Diameter:        16 mm
Vekt:                2 gr
Kvalitet:           God samlekvalitet
Motiv advers: Kong Olav Vs kronede monogram OV
Motiv revers: Valør, årstall, ekorn mot venstre, holder kongle mellom labbene og pregestempel hammer og bergsjern

 

25 kroner 1970
Metall:             87,5% sølv        
Diameter:        39 mm
Vekt:                29 gr
Kvalitet:           Usirkulert
Motiv advers: Dobbelportrett av Norges to konger: Haakon VII og hans sønn Olav V. Omskrift: HAAKON
VII·OLAV V·ALT FOR NORGE, samt regestempel hammer og bergsjern
Motiv revers: Valør, årstall, V-tegnet, Kong Haakons monogram og teksten: ”FRIGJØRINGEN 8. mai 1945”