Spesifikasjoner
Pålydende:
20 dollar
Utgiverland:
USA
Metall:
99,99%
Vekt:
31,10 gram
Diameter:
27 mm
Kunstner:
August Saint-Gaudens