Norsk nyhet til krigsseilernes ære:
1 kilo kunstmedalje i krigssølv - fra verdens dypeste skatt

En vinterdag i 1942 var SS City of Cairo på vei fra Cape Town mot Brasil. Om bord var over 300 sjeler – og et stort parti med krigssølv i form av mynter. Langsom og uten eskorte var det aldrende skipet et lett bytte for tyske ubåter.

På kvelden 6. november ble hun oppdaget og truffet av 2 torpedoer fra U-68, og sank i løpet av kort tid. 195 av de 302 om bord berget livet, mange etter å ha drevet på havet i ukesvis. Lasten – deriblant hele det verdifulle partiet med sølvmynter - ble imidlertid med skipet til bunns og ansett som tapt for alltid.

I 2011 ble imidlertid vraket funnet på hele 5.150 meters dyp. Etter det som ble verdens dypeste bergingsoperasjon fra et skipsvrak, så deler av krigssølvet fra City of Cairo igjen dagens lys - etter over 70 år på havets bunn.

I senere tid har Det Norske Myntverket sikret seg en liten del av det historiske sølvet fra havdypet. Dette sølvet er nå øremerket til en 1 kilos kunstmedalje i sølv, signert en av Norges ledende kunstnere, Nico Widerberg.

Mengden tilgjengelig krigssølv er naturlig nok begrenset. Derfor vil det kun bli preget få nummererte eksemplarer av denne utgivelsen.

Medaljens motivside bærer Widerbergs detaljerte relieff til ære for krigsseilerne.  På motsatt side kommer et portrett av av H.M. Kong Haakon VII, hentet fra et bilde av ham sammen med Dronning Elizabeth II. Dette er trolig et av de siste bildene av Kong Haakon, folkekongen som fra London var et viktig symbol både for krigsseilerne og andre nordmenn gjennom de mørke krigsårene

Denne 1 kilos kunstmedaljen av Nico Widerberg vil bli levert i spesiallaget medaljeskrin i eik - uformet av kunstneren selv. I tillegg vil det medfølge et ekthetssertifikat som garanterer for både sølvet og kunstverkets opprinnelse. 

Foto: Trygve Indrelid

Spesifikasjoner
Utgivelsesdato:
Fredag 14. oktober 2022
Kvalitet:
Antique Finish
Metall:
91,7% sølv - funnet på 5.150 meter dyp
Diameter:
100 mm
Vekt:
1091 gram
Opplag:
Kun få eksemplarer
Kunstner:
Nico Widerberg