Det Norske Myntverket har preget en spesialutgave av krigsminnemedaljen «Kampen om tungtvannet» i 99,9% rent krigssølv fra 1941 - sølvet er hentet opp fra konvoi SL64 som ble torpedert av tyskerne og liggende på 4.700 meters dyp i nesten 70 år. Opplaget er individuelt nummerert til kun 1.944 eksemplarer! Spesialutgaven er preget med randinskripsjonen "Tinnsjøaksjonen 1944-2019" i anledning 75-årsmarkeringen i 2019 av senkningen av DF Hydro 20. februar 1944, som transporterte tungtvann for tyskerne. 

Nå kan du sikre deg din spesialutgave av krigsminnemedaljen «Kampen om tungtvannet» i rent krigssølv. Prisen er kun 299 kroner - fraktfritt tilsendt!

Dette kan du sikre deg nå:

  • Spesialutgave i 99,9 % rent krigssølv - preget med randskrift
  • Individuelt nummerert - hver medalje er unik
  • Din pris: kun 299 kr - fraktfritt tilsendt
  • Normalpris 850 kr + frakt 49,95 kr - du sparer 600 kr!
  • Preget av Det Norske Myntverket i beste pregekvalitet, proof
  • Innleder samling med kun 8 krigsminnemedaljer - alle preget i krigssølv

Sannsynligvis siste parti med krigssølv
Spesialutgaven av «Kampen om tungtvannet» representerer norsk krigshistorie på flere måter. Først og fremst foreviger den et historisk øyeblikk; De alliertes sabotasjeaksjoner på Vemork, og senkningen av DF Hydro. Samtidig representerer den også et annet viktig kapittel i vår krigshistorie, i og med at den er preget i krigssølv hentet opp fra 4.700 meters dyp – et sølv med sterke bånd til norske sjømenn og med en utrolig historie. Samlehuset har gitt bort 1 tonn av dette krigssølvet og sannsyneligvis er dette det siste partiet vi kan tilby.

I rent krigssølv – berget fra 4.700 meters dyp
Sølvet i minnemedaljen var nemlig en del av den utrolige sølvskatten fra konvoi SL64. En skatt som ble forsvart av norske krigsseilere, senket av en tysk torpedo i 1941 og berget fra nesten 5 kilometers dyp etter over 70 år! Nå blir altså en del av denne utrolige sølvskatten til en ny norsk minneutgave – til ære for et sentralt øyeblikk i vårt lands krigshistorie.

Individuell nummerering – hver medalje er unik!
Medaljen blir preget i maksimalt 25.000 eksemplarer. Av disse er kun 1.944 preget i individuelt nummerert utgave med serienummer (0001-1944) inngravert i randen – slik at hver medalje blir unik. Individuell nummerert utgave leveres så langt opplaget rekker - så vær rask!

Med krigssølv reddet fra 4.700 meters dyp!
Minnemedaljen  er preget i krigssølvet som har den helt spesielt spennende og dramatiske historien fra 2. verdenskrig. Sølvet som ble torpedert av tyskerne og reddet fra 4.700 meters dyp over 70 år senere. For å få frem de flotte detaljene skal fremstå best mulig er krigsminnemedaljen preget i størrelsen på hele 39 mm og i beste pregekvalitet, proof.Preget i 99,9% rent krigssølv - svært høy renhet
Trass i at sølvet stammer fra en tid med krig og rasjonering, er det av ypperste kvalitet med en svært høy renhet. Faktisk er sølvet i medaljene hele 99,9% rent – imponerende selv etter dagens standard. Medaljen er preget med krigssølvmerket "4700 MBSL" - som sertifiserer at sølvet i medaljen var en del av det sunkne sølvet berget fra havdypet i 1941.


Krigssølvet historie
Under den 2. verdenskrig seiler den allierte konvoien SL64, der i blant norske og britiske fartøy, gjennom Atlanteren på vei mot Liverpool. 17. februar 1941 torpederes og senkes det britiske dampskipet SS Gairsoppa og hun går ned med et av tidenes største edelmetallparti, ca. 3.000 sølvbarrer, på vei fra India til Det Kongelige Britiske Myntverket. Skipet legger seg tilslutt på 4.700 meters dyp, tilsynelatende tapt for alltid!

Over 70 år senere ble det sunkne sølvet berget fra havdypet, og nå er det formet til et skinnende stykke norsk krigshistorie. Samlerhuset har sikret seg en del av sølvet, og nå har Det Norske Myntverket startet pregingen av "Kampen om tungtvannet" - en minnemedalje preget i historisk krigssølv fra 1941. 


Ønsker du å eie et ekte stykke norsk krigshistorie i rent sølv fra havdypet - så anbefaler vi å benytte anledningen nå!

Spesifikasjoner
Kvalitet:
Proof
Metall:
99,9 % krigssølv
Diameter:
39 mm
Vekt:
20 gram
Preget av:
Det Norske Myntverket
Opplag:
25.000 / 1.944 individuelt nummererte utgaver

Sikrer du deg spesialutgaven av krigsminnemedaljen «Kampen om tungtvannet» i 99,9% rent krigssølv, innleder du samtidig samlingen «Alt for Norge 1940-1945 – krigssølvet». Samlingen markerer viktige begivenheter i krigsårene – og alle medaljene preges i autentisk krigssølv fra Konvoi SL64. Medaljene preges av Det Norske Myntverket, og anerkjente krigshistorikere står for det faglige innholdet og historiene bak. Ny minnemedalje sendes deg ca. én gang i måneden. Minnemedaljene sendes til fritt gjennomsyn ved utgivelsen, uten minstekjøpsforpliktelse, bindingstid eller andre forpliktelser. Du har alltid 30 dager returrett. 

Om du samler på samlingen «Alt for Norge 1940-1945 – krigssølvet» får du blant annet et elegant treskrin, samlealbum til dokumenter og omfattende historisk dokumentasjon om krigen, alt kostnadsfritt sammen med dine forsendelser. Dermed kan du – i den grad du selv ønsker – bygge opp et omfattende dokument over vår krigshistorie.

1.      Jeg kan nå sikre meg spesialutgaven av krigsminnemedaljen «Kampen om tungtvannet» preget i krigssølv fra konvoi SL64, for kun 299 kr. Samlerhuset dekker frakt på 49,95 kr. Vår normalpris er 850 kr (+ frakt 49,95 kr). Jeg sparer dermed 600 kr. Minnemedaljen «Kampen om tungtvannet»  preges med individuelt serienummer i randen. Det er kun 1.944 eksemplarer av denne utgaven i sølv. Samleinteressen for nummererte utgaver er stor og jeg kan sikre meg mitt eksemplar i dag.

2.      Jeg trenger ikke å betale noe nå, men mottar krigsminnemedaljen «Kampen om tungtvannet» sammen med faktura med 14 dagers forfall. Jeg kan derfor bestille minnemedaljen hjem, ta den i nærmere øyesyn og studere håndverket i detalj før jeg i fred og ro bestemmer meg for om jeg vil samle på den. Minnemedaljen sendes per post, og leveringstid er normalt 5-10 dager.

3.      Dersom jeg sikrer meg krigsminnemedaljen «Kampen om tungtvannet» innleder jeg samtidig uforpliktende samlingen «Alt for Norge 1940-1945 – krigssølvet». Samlingen, som totalt består av 8 minnemedaljer, er et bidrag til at norsk krigshistorie og at alle de som ofret sitt liv for vår frihet, ikke vil bli glemt.

4.      Som samler får jeg tilsendt en ny krigsminnemedalje preget i krigssølv fra konvoi SL64 ca én gang i måneden. Det er ingen bindingstid og ingen minstekjøpsforpliktelse.

5.      Samlerhuset dekker frakt for krigsminnemedaljen. Dersom jeg ønsker å fortsette å samle, tilkommer frakt og ekspedisjon på 49,95 kr på mine nye minnemedaljer som koster 850 kr per krigsminnemedalje.

6.      I løpet av samleperioden mottar jeg uten ekstra kostnad et vakkert skrin i tre for elegant oppbevaring og presentasjon av krigsminnemedaljene som bidrar til at Norges krigshistorie og alle de som ofret livet for vår frihet, ikke vil bli glemt. Samlerhusets normalpris for skrinet er 350 kr, men jeg betaler ingenting ekstra for dette. Jeg mottar også et flott album til oppbevaring av ekthetssertifikat og historiekort. Dette albumet har en normalpris på 150 kr, men jeg får også dette kostnadsfritt. 

7.      Jeg har alltid 30 dager returrett og betaler returportoen selv, og samler kun så lenge jeg selv ønsker. Vil jeg avslutte samlingen, utsette forsendelser eller endre forsendelsesintervall, tar jeg bare kontakt med Samlerhuset via tlf 0 25 50, brev eller e-post, alt etter hva som er enklest for meg. Alt kjøp fra Samlerhuset dekkes alltid av angrerettsloven. Det er ingen bindingstid.

8.      Samlerhuset garanterer, uten tidsbegrensning eller andre forhold, for ektheten av alle våre samleobjekter. Ekthetssertifikat medfølger.

9.      Samlerhusets formål er å formidle historien knyttet til mynter og andre samleobjekter, og gjøre samling tilgjengelig for flest mulig. Vi selger til samlere som er opptatt av samleglede og historie. Vi garanterer ikke at mynter eller andre samleobjekter stiger i verdi eller beholder sin opprinnelige verdi. Eventuell tidligere verdiutvikling er ingen garanti for fremtidig verdiutvikling.