Alltid garanti for ekthet og kvalitetSamlerhuset garanterer, uten tidsbegrensning eller andre forbehold, for ektheten av alle våre samleobjekter. Ekthetssertifikat følger med alle samleobjekter, og alle samleobjekter har gjennomgått en grundig kvalitetskontroll.