EN HEDERSMANN TIL MINNE - Gunnar «Kjakan» Sønsteby «I slike stunder tenker jeg på mine venner som mistet livet under krigen. Hva de mistet. Hva vi som levde videre har fått oppleve gjennom et langt liv. Det var kanskje bra at vi ikke visste hvor verdifullt og vidunderlig livet kan være»

Norske Kong Haakon I - VII Håkon I (Haraldsson) Adalsteinsfostre – den gode

HJEMMESNEKREDE KRONER

SPENNENDE NYHETER FRA VERDENS MYNTVERDEN

Hemmelige mynter under gulvene i norske kirker