Salgspris:
Geografi:
Type
Tema:

Frimerker

Siden det første frimerket ble utgitt i England, for over 160 år siden i 1840, har frimerkesamling blitt verdens største og mest spennende hobby. Norge utgav sitt første frimerke i 1855, NK1. Siden starten har Norge utgitt et vell av frimerker som langt på vei gjenspeiler deler av vår historie.

Samlerhuset tilbyr mange spennende frimerker, fra de gamle klassiske frimerkene fra inn- og utland og fram til våre dager. Vi har tre ulike samlinger: Postfriske frimerker utgitt etter unionsoppløsningen, stemplede frimerker fra Norge nr 1 (NK1) frem til unionsoppløsningen, samt postfriske frimerker fra den samme perioden. Frimerkene blir levert på informative albumsider med spennende bakgrunnsstoff for utgivelsene og faktaopplysninger om frimerkene.

Norske frimerker i postfrisk kvalitet fra 1910 til dagens dato Hitlers norske frimerketabbe - 20 ekte originale frimerker fra 2. verdenskrig for kun 99 kroner!
Nå kan du sikre deg 20 historiske frimerker fra 2. verdenskrig til kun 99 kroner. De ble utgitt under de fem lange årene tyskerne okkupert Norge. Frimerkene er viktige bidrag til at 2. verdenskrig ikke skal bli glemt, og har en meget interessant historie å fortelle.
99 kr
Norske prestisjefrimerker Originalt høyvalørfrimerke fra 1863 i perfekt kvalitet
Nå har du mulighet til å skaffe deg et originalt norsk frimerke fra 1863 - NK10 24 skilling Våpen til en svært gunstig pris. Frimerket er i postfrisk kvalitet og innleder en samling med norske prestisjefrimerker utgitt i perioden 1855-1910. 
450 kr
Norske skilling-, øre- og kronefrimerker Fire originale skillingsfrimerker fra 1800-tallet for kun 195 kr!
Nå tilbyr vi deg fire originale skillingsfrimerker fra unionstiden i stemplet kvalitet til gunstig introduksjonspris. Det eldste frimerket daterer seg helt tilbake til 1856, året etter utgivelsen av Norges første frimerke.     
195 kr
Komplett frimerkesett med Skandinavias førsteutgaver Komplett frimerkesett med Skandinavias førsteutgaver
En utsøkt samling med frimerker – komplett sett av Norges, Sveriges og Danmarks førsteutgaver, både bruksfrimerker og særfrimerker. Klassiske sjeldenheter fra våre tre skandinaviske land som vil kunne glede samlere i generasjoner som kommer.
6 250 kr
NK 32-34* hengslet 137 år gamle historiske frimerker utgitt under Kong Oscar II
Norske kronemerker fra 1878 med portrett av Kong Oscar II. Frimerkene er i hengslet kvalitet. 
900 kr
NK 110I, 111-116 o stemplet Kong Haakon kronefrimerker og frimerkene utgitt til 100-årsjubileet for grunnloven
Frimerker med valøren 1, 2 og 5 kroner og portrett av Kong Haakon VII fra 1918 samt Grunnlovsjubileumsmerkene utgitt i forbindelse med 100-årsjubileet i 1914. 
435 kr
NK 181-183 o stemplet Norske frimerker: Nordkappserien i stemplet kvalitet
Norske frimerker med valør 15, 20 og 30 øre – med tilleggspris på 25 øre for å få inntekt til å fremme norsk turisme.
1 155 kr
NK 130-136 o stemplet NK 130-136 Polmerker i stemplet kvalitet
Norske frimerker med valør fra 2 til 25 øre utgitt til å finansiere Roald Amundsens siste forsøk på å nå Nordpolen med fly.
965 kr
NK 193-196 og 233-236 o stemplet Frimerkeseriene med Nansens portrett
Norske frimerker med motiv av Fridtjof Nansen med tillegg til inntekt for veldedige formål. 
375 kr
NK 110IIa+b,111-116 o stemplet Kong Haakon kronefrimerker og frimerkene utgitt til 100-årsjubileet for grunnloven
Frimerker med valøren 1, 2 og 5 kroner og portrett av Kong Haakon VII fra 1918 samt Grunnlovsjubileumsmerkene utgitt i forbindelse med 100-årsjubileet i 1914. 
177 kr
NK 259 o stemplet Norsk propagandamerke utgitt under 2. verdenskrig
Propagandamerke med tilleggsverdi til inntekt for Den norske legionen utgitt under 2. verdenskrig. 
750 kr
NK 260 og 184 o stemplet Norske frimerker: Universitetet 100 år og Radiumhospitalet
To norske frimerker gitt ut i henholdsvis 1931 og 1941. Frimerkene er i stemplet kvalitet. 
525 kr