Proofsett

Samlerhuset tilbyr alle proofsett utgitt i Norge

Det Norske Myntverket preger alle mynter på oppdrag av Norges Bank. Det første proofsettet ble utgitt i 1989. Fra 1995 til 2009 ble alle valørene preget hvert år. I de settene som mangler noen valører, hadde Norges Bank rett og slett tilstrekkelige lagerbeholdninger, så de trengte man ikke å prege. Derfor er ikke alle valørene med i alle proofsettene.

Proofkvalitet
Kvaliteten proof kjennetegnes ved perfekt overføring og avtrykk av pregestemplets minste detaljer til den ferdig pregede myntens eller medaljens overflate - også kalt fullpreg. Myntens flate trenger nødvendigvis ikke å være speilblank - selv om dette er mest vanlig - overflaten kan også oppleves som helt matt. Et eksempel på dette er minnemynten i gull som ble utgitt i anledning 100-årsjubileet til Nobels fredspris i 2001. En mynt er laget i proofkvalitet hvis alle detaljer er feilfritt gjengitt i preget.

Pregestemplene er høyglanspolerte, og produksjonen foregår i spesialmaskiner i tilnærmet støvfrie lokaler. All håndtering i produksjonen skjer med hansker på hendene. Det tolereres ingen skader som misfarging, fingermerker og slagmerker. Myntene poleres og skal derfor være frie for riper. Hvert enkelt eksemplar kontrolleres nøye, slik at bare de perfekte myntene skal komme ut på markedet.

Det Norske Proofsett 2018!

Det Norske Myntverket gir ut proofsett hvert år. Opplaget på proofsett 2018 er på 2.200 eksemplarer.

Det Norske Proofsett 2016

Det Norske Proofsett 2016 med Norges sirkulasjonsmynter fra 2016 og myntverkets årsmedalje i beste pregekvaliteten proof. Opplag på 2.300 sett

Det Norske Proofsett 2015

Det Norske Proofsett 2015 med Norges sirkulasjonsmynter fra 2015 og myntverkets årsmedalje i beste pregekvaliteten proof. Opplag på 2.700 sett

Det Norske proofsett 2014

Det Norske Proofsett 2014 med Norges sirkulasjonsmynt preget i 2014 og myntverkets årsmedalje i beste pregekvalitet.

Opplag på 2.513 sett

Det Norske proofsett 2013

Det Norske Proofsett 2013 med Norges eneste sirkulasjonsmynt preget i i 2013 i beste pregekvalitet.

Opplag på 2.894 sett

Det Norske proofsett 2012

Det Norske Proofsett 2012 med Norges sirkulasjonsmynter preget i 2012 i beste pregekvalitet.

​Opplag på 2.937 sett