Dette er en ikke utfyllende oversikt over ord og begreper i mynthistorien. Utgangspunktet for denne oversikten er Svein Harald Gullbekks "Ord og begreper i norsk mynthistorie", som er utvidet for å inkludere deler av andre lands mynthistorie.


Her følger en oversikt over de norske kongene fra Harald I til Harald V – og med alle imellom.

Går du rundt med en samler i magen? Kanskje du allerede har en mynt/medalje eller to og tenker på å utvide samlingen. I så fall håper vi at denne oversikten kan gi gode råd og inspirasjon til en gryende samlerspire.

Norges mynthistorie starter med Olav Tryggvason i år 995. Rett etter at han ble konge lot han de første myntene bli preget med sitt segl, og dette er også første gang Norge eller nordmenn blir nevnt i historisk sammenheng. Det finnes fire kjente eksemplarer av den historiske mynten – men ingen er i norsk eie!

Det er få oppfinnelser som har vært så viktig for menneskets historie som penger. Penger har et språk som hele verden forstår og mynt som betalingsmiddel har holdt seg relativt konstant i form og fremtoning gjennom mer enn 2.600 år. Før myntsystemet ble oppfunnet ble det brukt både buskap, våpen, økser, matlagingsredskaper, fjær, skjell og biter...