Ingen forpliktelser 30 dager full returrett

Logg inn

Velkommen,

66 81 15 00
Din handlekurv er tom.

 

Enkelte nordmenn har fått det for seg at myntenheten daler oppsto i Norge og at den norske daleren kan ha hatt en finger med i spillet da USA fikk sin dollar. Det er en link mellom  begrepene «daler» og «dollar», men det er en like stor overdrivelse å hevde at dollar-navnet er norsk som å innbille seg at rosemalingen oppstod i Norge, når den egentlig stammer fra Italia. 

Navnet dollar kommer fra JoachimsthalDaler eller thaler, som den opprinnelige myntenheten ble kalt, oppstod i byen Joachimsthal i Bøhmen. Der ble det funnet enorme sølvmengder i 1518. En stat med store sølv- og gullforekomster lager som regel penger av metallet, og så skjedde også i Joachimsthal. Det var den tiden da myntenes var verd sin vekt i sølv eller gull. Problemet var bare at det var et virvar av pengeenheter, med svært varierende vekt og sølvinnhold. Mange myntutstedere blandet mer og mer kobber i sølvet, og tiltroen til myntene var ofte svak. Men med myntene fra Joachimsthal var det annerledes. De hadde en fast vekt og et fast sølvinnhold hele tiden, og de var til å stole på. 

Endelsen «thal» i Joachimsthal betyr «dal» på norsk. Etter hvert ble det funnet sølv i andre daler i Bøhmen og dette sølvet ble også brukt til myntpregning. Disse myntene ble oppkalt etter sine «thaler» eller «daler». Etter en tid begynte folk å omtale alle disse myntene, som var like i vekt og sølvinnhold bare som «thaler». Dette var starten på en mynt og et begrep som skulle gå sin seiersgang verden over. Men nasjonale tilpasninger av navnet har dette blitt til tolar i noen land, talero i Italia, dollares i Spania, daalder i Nederland og daler i Skandinavia. Og altså etter hvert til dollar i USA. 

Men det var ikke åpenbart at det skulle bli dollar i USA. I perioden før USA fikk sin egen valuta var den spanske reales-mynten den viktigste valutaen i de 13 kolonien i Amerika. En 8 reales-mynt ble på folkemunne kalt «spansk dollares», etter som det sa noe om størrelsen og sølvinnholdet. Den første amerikanske dollaren er langt på vei en kopi av den 8 reales spanske mynten. Det er bare tilfeldigheter som gjør at verdens sterkeste valuta heter dollar og ikke reales. 

Alle mynter i USA skal være forsynt med Unitet States of America og utgivelsesåret. Det er også en lov som tillater at avdøde personer kan avbildes på mynter. I det republikanske USA ønsket man ikke at presidentene skulle få den samme status som i kongedømmene hvor den nålevende kongen preges på alle mynter. Det er  bare et fåtall av de amerikanske presidenter som i tidens løp har blitt preget på mynter. To av dem er Abraham Lincoln og John F. Kennedy. Begge ble myrdet. Kennedy ble preget på mynt så kort tid etter hans død at loven måtte endres, etter som den opprinnelig fastsatte at et myntmotiv på en kurserende sirkulasjonsmynt ikke kunne endres før det var gått 25 år. Det  kurserende motivet på halv dollarmyntene av Benjamin Franklin var atskillig yngre, men omstendighetene bevirket at kongressen endret loven.