Ingen forpliktelser 30 dager full returrett

Logg inn

Velkommen,

66 81 15 00
Din handlekurv er tom.

To av verdenshistoriens mest berømte historiske klenodier besøkte Norge i mars 2016. Objektene har en samlet verdi på over 110 milloner norske kroner! Det ene var verdens dyreste mynt: Den første amerikanske dollar-mynten «Flowing hair 1794,» som visstnok skal være holdt i hendene av selveste George Washington. Det andre klenodiet er kanskje verdens viktigste dokument: Den amerikanske uavhengighetserklæringen! De to verdensberømte historiske gjenstandene har en svimlende verdi av 13 millioner dollar eller rundt 110 millioner norske kroner, og ble stilt ut på Historisk Museum i Oslo i mars 2016.

– Vi er enormt stolte og ydmyke over at Samlerhuset fikk låne disse amerikanske ikonene. Det var en ære å få lov til å vise frem disse klenodiene for publikum i Europa, sier Samlerhusets Ole Bjørn Fausa.  Turneen har i all hemmelighet vært planlagt i over to år. Nå ble det endelig en realitet og objektene har gjestet Europa. Så langt vi kjenner til, har den første amerikanske mynten aldri vært utenfor USA tidligere, og etter hva vi har funnet ut av har uavhengighetserklæringen kun vært vist frem i ett land utenfor USA, og det er Storbritannia. Den første amerikanske dollarmynten, «Flowing Hair 1794», er rangert av mynteksperter som en av verdens viktigste mynter. Mynten er sjeldent godt bevart, og ble verdens  dyreste mynt da den i 2013 ble solgt på auksjon for svimlende 10.016.875 dollar!

STARTEN PÅ VERDENS VIKTIGSTE MYNTENHET
– USAs mynthistorie er godt og vel 200 år og relativt ung sammenlignet med europeisk mynthistorie. Allikevel har dollaren etablert seg som verdens viktigste myntenhet, sier professor Svein Gullbekk ved Historisk Museum i Oslo. «Flowing Hair»- dollaren har aldri tidligere vært utenfor USA. At den kommer til Norge er også stort for en professor som har jobbet med mynt i flere tiår. Formidlingsmessig sett er dette helt enestående. Det gir nordmenn mulighet til å se disse to enestående historiske klenodiene på nært hold. Dette er for numismatikken like stort som Mona Lisa er i kunsten, smiler Gullbekk. Gullbekk er strålende fornøyd med at museet fikk vise frem disse «superheltene» i Norge.


VERDENS FØRSTE OG DYRESTE AMERIKANSKE DOLLAR – FLOWING HAIR
Verdens første amerikanske dollar i sølv, som senere skulle få tilnavnet «Flowing Hair,» takket være frihetsgudinnens utslåtte flagrende hår, ble preget på myntverket i Philadelphia fra 15. oktober i 1794. I alt ble det preget 1.578 mynter. Det lave opplaget gjør at mynten i dag er utrolig sjelden. Eksperter har anslått at det nå kun finnes 120 til 130 eksemplarer av mynten i offentlige eller private samlinger. 

– Mynten «Flowing Hair» er en juvel av en mynt, med skarpt preg, sier Gullbekk. Dette er det desidert beste eksemplaret som finnes. – Man tror at denne verdens første dollar har blitt holdt i hendene av USAs første president George Washington, som også grunnla myntverket i 1792. Portrettet av frihetsgudinnen på «Flowing Hair» er designet av Robert Scot. Legg merke til frihetsgudinnens blikk. Det er optimistisk vendt oppover mot himmelen, selvstendig og fritt, sier Gullbekk.

Mange tror at akkurat denne mynten kan være den første som kom ut av pregepressen, etter som den er så godt som feilfri og må komme fra splitter nye pregestempler. Men sikker kan man ikke være. Men at den er blant de aller første av de 1.578 myntene som ble laget er nok uomtvistelig.

Etter at representanter for tretten amerikanske kolonier (senere stater) hadde skrevet under USAs uavhengighetserklæring i Philadelphia den 4. juli 1776 og med det proklamert den nye staten USA, var det behov for et eget pengesystem og et myntverk.

Den nyvalgte presidenten, George Washington, ba sin utenriksminister Thomas Jefferson om å ta tak i saken. Jefferson tok kontakt med smeden John Harper, som den 13. juli 1792 leverte de første 1500 half dimes, eller disme som de også ble kalt, i sølv. US Mint i Philadelphia var født. Først to år senere så altså den første dollaren dagens lys. Denne første amerikanske dollar-mynten representerer dermed samtidig fødselen til verdens viktigste valuta! I 2004 var det 700 milliarder amerikanske dollar i omløp i verden. 

Reversen på «Flowing Hair viser en ørn, et kjent maktsymbol, omkranset av en laurbærgren. Den er et tegn på makt, ære og seier. Den observante myntgransker vil også merke seg at mynten ikke har noen valør. Mange av de eldste myntene har ikke det, rett og slett fordi verdien ble tatt for gitt. Det var så selvfølgelig at ingen ville stille spørsmålstegn ved den. Slik var det også med en norsk speciedaler. Den hadde heller ingen valør til å begynne med, sier Svein Gullbekk. Alle visste likevel at det var en speciedaler.

Bruce Morlean med familieHistorien om Bruce Morelan - eieren av "Flowing hair"

”Da jeg var barn fikk jeg tre gamle mynter av oldemoren min som hun hadde gjemt i en tekanne i årevis. En av dem var en trade dollar. Dette tente gnisten for min interesse for myntsamling. Da jeg gikk på high school drømte jeg om å bli mynthandler. I stedet fulgte college og militæret. Da jeg dimitterte fra marinen og kjøpte min egen virksomhet, begynte jeg å samle mynter igjen. Jeg opparbeidet meg den tids flotteste trade dollar-samling, som minne om min første mynt. Sølvdollarmynter har alltid vært min lidenskap. Flowing Hair fra 1794 har vært drømmemynten helt siden jeg så den avbildet for første gang. Jeg har lengtet etter å kunne innlemme den i samlingen min, men den var låst i en samling av verdensklasse i flere tiår. Da den etter noen år endelig kom på markedet fant jeg en måte å skaffe meg den på, og kjøpte den til å danne midtpunktet i min samling med tidlige dollarmynter. Det er fortsatt den eneste mynten solgt på auksjon eller som privat handel som har gått over grensen på 10 millioner dollar. Nå er den en del av den flotteste samlingen med dollar sirkulasjonsmynt fra 1794 til 1878. Denne samlingen består av de tidlige dollarmyntene, Gobrecht dollarmynter, seated liberty dollarmynter og trade dollarmynter (handelsmynter). Jeg er utrolig stolt over å eie USAs første sølvdollar noensinne! "


VERDENS VIKTIGSTE GRUNNLOV
Mange anser den amerikanske uavhengighetserklæringen som verdens viktigste dokument. Erklæringen inspirerte også konstitusjonelle grunnlovserklæringer i en rekke andre steder i verden, blant annet den franske; om «frihet, likhet og brorskap » og den norske; med «likhet for loven», demokrati og menneskerettigheter. 

Uavhengighetserklæringen ble ført i pennen av Thomas Jefferson, en ung bonde fra Virginia. Det relativt korte dokumentet er en vakker og inspirerende erklæring som åpner med følgende avsnitt: «Vi mener det er en selvinnlysende sannhet at alle mennesker er født like, at de alle har fått visse umistelige rettigheter av sin skaper, og at retten til liv, frihet og streben etter lykke er blant disse. 

Jeffersons første setning blir ansett å være den viktigste som noen gang er skrevet i amerikansk historie. I den ligger selve ideen til det som skulle bli Amerikas Forente Stater, USA. Alle mennesker er født like – det er en selvinnlysende sannhet! Og: ingen kan frata mennesker deres medfødte rettigheter. På denne plattformen gikk kolonistene til krig mot den britiske overmakten. Og seiret! 

«Declaration of independence», som det heter på engelsk, ble erklært 4. juli 1776. Det er USAs nasjonaldag. USA hadde vært underlagt Frankrike og England. Nå ville de styre seg selv.  Uavhengighetserklæringen ble vedtatt av et flertall i kongressen, men kastet likevel landet ut i en blodig borgerkrig. Frankrike støttet revolusjonen og forsynte frihetsforkjemperne med penger og våpen i kampene mot England. 

Da uavhengighetserklæringen var ferdig ble den undertegnet av grunnlovsfedrene eller USAs grunnleggere om man vil; Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson og James Madison. Adams var en av de sterkeste pådriverne for uavhengighet fra England. Jefferson var forfatteren som førte utkastet til deklarasjonen i pennen. 13 delstater gikk inn for uavhengighet. Senere fulgte flere etter.

Uavhengighetserklæringen hadde vært arbeidet med over lengre tid og sentrale demokratiske rettigheter som frihet likhet og brorskap var blitt innarbeidet. Det ble nå utferdiget en original til hver av de 13 delstatene. Når de kom frem til delstatene, ble de trykket opp i et meget begrenset opplag. Deklarasjonen var også del i utstillingen i Norge og Europa, og stammer fra Boston. Dokumentet er et av de fineste bevarte eksemplarene.

Historien om Brian Hendelson - eieren av den amerikanske uavhengighetserklæringen "Declaration of independence"Brian Henderson

"De fleste samlere utvikler kjærlighet til sin hobby i tidlig alder, og jeg er ingen unntak. Det startet på min tiende bursdag når min tante Rhonda ga meg en Morgandollar i sølv fra 1800-tallet. Selvfølgelig visste jeg ikke da det jeg vet i dag, men hennes gave vekket en indre gnist i meg, som i realiteten har ledet meg til det som driver meg den dag i dag, og lidenskapen kjenner jeg fortsatt igjen fra den gangen jeg var en liten gutt! Når jeg ser tilbake, er det vanskelig å si nøyaktig hva det var med de amerikanske myntene som fascinerte meg mest. Om det enten var deres intrikate design eller historien bak hver enkelt mynt, så omfavnet min ungdommelige fantasi historiene som hver mynt kanskje kunne fortelle. Kunne mine cents fra 1850-tallet ha vært i bruk av soldater under borgerkrigen, eller kanskje til og med av den avdøde Abraham Lincoln? Mulighetene var uendelige.

Da jeg ble eldre, forstod jeg at min lidenskap for mynter bare vokste seg større. Og av disse grunner utviklet jeg min ungdoms hobby til en karriere som profesjonell numismatiker, jeg studerte og gjorde forretning av sjeldne mynter på heltid. Siden 1973 har jeg hatt privilegiet ved å være i stand til å kjøpe, selge og samle noen av de viktigste og mest historiske amerikanske myntene som finnes. Dette gjør at jeg anser meg selv for å være en mann med stor rikdom. "

Ettersom myntverden tilbud ble overkommelige for meg, krevde samleren i meg fortsatt tilfredsstillelse. Da jeg var i midten av trettiårene, kom jeg over ett nytt historisk objekt, helt forskjellig fra alt jeg tidligere hadde kommet over i løpet av tiden som samler og mynthandler. Jeg beveget meg bort fra min numismatiske samling, og begynte å utforske nye områder som jeg tidligere ikke hadde kartlagt. Og det var da jeg fant ’Historical Americana’. Det er lett å trekke forbindelser til hvordan myntene førte meg til denne nye lidenskapen, siden disse samleområdene og objektene utfyller hverandre perfekt.

Dessverre førte min lidenskap til at jeg mistet fokus. Min samling gapte over mange tidsepoker, kanskje for mange, fra amerikansk historie. Dette var årsaken til at jeg endelig fant min nisje, perioden rundt den amerikanske revolusjonen. Uansett hvor mye jeg elsker mynter, er tanken på å eie et dokument skrevet av en av nasjonens fedre, et sverd han hadde på seg i kamp eller et plagg han faktisk bar, intet mindre enn utrolig.

I dag, mens jeg fortsetter å legge til elementer i min amerikanske revolusjon-samling, utstilles mange av disse objektene på noen av de mest fremtredende museer på øst-kysten i USA. Selv om jeg er så glad for å eie disse skattene, er jeg enda mer glad for å kunne låne dem ut til museer slik at de kan fremvises og deles med flere."