Ingen forpliktelser 30 dager full returrett

Logg inn

Velkommen,

66 81 15 00
Din handlekurv er tom.

Millioner av gruvearbeidere arbeider i dag under variable forhold i småskalagruver over hele verden. Det håper organisasjonen Fairminded å gjøre noe med.Gruveeier Doris, er blant stjerneeksemplene for rettferdig gruvedrift i henhold til Fairminedstandard. I hennes gruve er det både struktur, og helse, miljø og sikkerhet i høysete. 

Disse gullgruvene har høye krav til ansattes sikkerhet.

Samlerhuset og Det Norske Myntverket har siden høsten 2015 vært engasjert i arbeidet rundt rettferdig «Fairmined» gull. Som følge av et samarbeid melllom Det Norske Myntverket og alliansen for ansvarlig gullutvinning (ARM), ble Nobels Fredspris, som preges ved Det Norske Myntverket, verdens første medalje preget i sporbart rettferdig gull. Beslutningen om at verdens mest kjente medalje ble preget i rettferdig gull ble fattet av Nobels fredsprisinstitutt. Og hva passet vel ikke bedre enn, rettferdighetens medalje utføres i rettferdighetens gull?

Hele 90 prosent av verdens gruvearbeidere jobber i småskalagruver, der 10 prosent av verdens gull blir utvunnet. Smykkeindustrien har allerede hevet seg på bølgen, og sakte men sikkert følger mynt- og medaljebransjen etter. Samlerhuset og Det Norske Myntverket er så langt de første som har sørget for sporbart rettferdig gull i sin produksjon, og arbeider nå
aktivt for å få flere til å få øynene opp for initiativet. På myntmessen World Money Fair i Berlin snakket Ole Bjørn Fausa, styreleder og gründer i Samlerhuset, varmt om initiativet. Kenneth Porter fra organisasjonen Fairmined var også til stede og holdt en appell for verdens myntverk og –handlere.

BESØKTE GULLGRUVENE I COLOMBIA

2.600 meter over havet, 300 meter inn i fjellet, i tidligere FARC-kontrollerte områder i Colombia, arbeider colombianske gruvearbeidere dag etter dag for å utvinne gull til smykker, mynter, medaljer og annen industri, som sitt daglige levebrød. Som pioneer innen rettferdig gull i mynt- og medaljeindustrien, reiste en liten gruppe fra Samlerhuset og deres
europeiske datterselskaper til Colombia for å se, lære og samtale med samvirker av gruver og gruvearbeidere. Turen gikk til de to gruvesamvirkene som leverte sertifisert, rettferdig gull til fjorårets Nobels Fredspris, utdelt til Colombias president Juan Manuel Santos i Oslo i desember. Gruver uten sertifisering ble også besøkt i løpet av turen. – Det var overveldende å se betydningen av Fairmined-sertifiseringen for gruvearbeiderne, miljøet og lokalsamfunnet med egne øyne, sier kommunikasjonssjef i Samlerhuset Anne Kathrine Brødholt, som kan fortelle at reisen var litt av en tankevekker. For å komme inn til de mange gruvearbeidernes daglige arbeidsplass, må man gå flere hundre meter innover i de dype
colombianske fjellene. Langs taket går rør med gruvens oksygentilførsel, og hodene
beskyttes av hjelmer i de lave gruvegangene. Dette er ikke stedet for de med klaustrofobi. Takket være Fairmined-sertifiseringen har arbeidsforholdene til de mange gruvearbeiderne
bedret seg kraftig. I den Fairmined-sertifiserte gruven «Canada» ved landsbyen La Llanada er evakueringsrutene godt beskrevet flere steder langs de trange gruvegangene, som ett av mange tiltak for å ivareta helse, miljø og sikkerhet. Turen til Colombia er ikke Ole Bjørn Fausas første besøk i en gullgruve, men han lar seg likevel fascinere. – Det er ubeskrivelig hvor omfattende prosessen er fra biter av fjellet hugges til sten flere hundre meter inne i fjellet, frem til gull er ferdig separert og tilgjengelig slik vi forbrukere kjenner edelmetallet, forteller han ettertenksomt.

GRUVEARBEID ELLER LANDBRUK
For de som bor i og rundt de små fjellandsbyene i Colombia, er det ofte bare to retninger å gå i valget av levebrød: Gruvearbeid eller landbruk. For en gruvearbeider er hardt arbeid under til dels farlige arbeidsforhold som er hverdagen. En sertifisering for å sikre disse arbeidernes hverdagbetyr alfa og omega for gruvearbeideren selv, men også for hele Lokalsamfunnet.

– Alle som jobber i gruvene vet at det er farlig, forteller gullsamvirket La Llanadas representant Harbi til den norske delegasjonen.Likevel er det på mange andre måter for mange ansett som en trygg arbeidsplass, og da spesielt etter at de ble Fairmined-sertifisert. – Jeg jobber i gruvene fordi det er en fin måte å forsørge familien på, jeg er sikret lønn og pensjon bedre enn dersom jeg hadde jobbet i landbruket, kunne en av gruvearbeiderne fortelle.

 

 

To av arbeiderne ved gullvaskeriet ved Iquiragruven i Colombia

 

To av arbeiderne ved gullvaskeriet i
Iquiragruven i Columbia. Begge har
tidligere jobbet inne i gullgruvene.
Det er som hovedregel to yrkesvalg for
unge mennesker som bor i fjellandsbyene
i dette området av landet: landbruk eller
gruvearbeider.

 

 

  På grunn av at gruvene er blitt renere igjen, kan man nå dyrke papaya, bananer og mye annet

Nydelig landskap rundt gruvevaskeriet ved Iquira,
som nå heldigvis ikke lenger er utsatt for giftige
avfall. Nedenfor gullvaskeriet dyrker lokalbefolkningen
grønnsaker og friske frukter, vel vitende om at marken
ikke lenger forurenses av gruvedrift.

 

Samlerhuset ser gullvaskeriet, som er ganske avansert 

Her er det godt å jobbe: Samlerhusets delegasjon
på befaring på det relativt moderne gullvaskeriet
i Iquira. Å separere gull fra fjell og stein er en
enorm omfattende prosess. Heldigvis er mennesker og
miljø godt ivaretatt i dette Fairmined-sertifiserte vaskeriet

                                                                                

 

 

   

Anne Kathrine brødholt med gull fra gruvene. I flere landsbyer er hele samfunnet bygget
opp omkring gruvedrift. Det er tydelig å se
at Fairmined-standarden er av stor betydning -
det trygger arbeidsforhold, rettferdige lønninger, pensjonsrettigheter og setter strenge krav til ivaretagelse av miljøet.
- ANNE KATHRINE BRØDHOLT

   
  

  gull fra langt inne i gruvene blir hentet frem på en langt tryggere og mer miljøvennlig måte.

Inne i trange gruveganger i de dype fjellene,
finnes stener med rik mineralsammensetning.
Denne stenen inneholdt også synlige fragmenter
av gull.

 

VIL FORTSETTE ARBEIDET FOR RETTFERDIG GULL

Vel hjemme i Norge fortsetter nå arbeidet med rettferdig gull. Samlerhuset både i Norge og flere andre steder i Europa er nå pådrivere for at flere i også mynt- og medaljebransjen skal få øynene opp for rettferdig gull. – Rettferdig gull er fremtidens gull, mener Ole Bjørn Fausa. som er i dialog med flere av verdens myntverk med mål om at de også skal se verdien i det riktige gullet.

«Vi gleder oss over å
bidra til at verdens
myntverk får opp
øynene for rettferdig
gull fremover»
–OLE BJØRN FAUSA