Samlerhuset. Vikingmynt. Tor og Loke. Thor og Loki.

Vikingmyntene fra Isle of Man med gudene fra norrøn mytologi har annerledes stavemåte enn vi er vant til. Men hvem har rett?

Den enkle forklaringen på hvorfor stavemåten er slik den er, er naturligvis fordi myntene er preget for Isle of Man, som er engelsktalende. Dermed blir den engelske stavemåten brukt. Men hvem har egentlig rett? Hva sa de på norrøn tid? Det viser seg at norsk ikke er det beste språket å bruke for å gjenskape de gamle navnene.

Og for ordens skyld, når vi skriver norrøn stavemåte, er det da oversatt til det latinske alfabetet ut ifra det vi kan anta. Og vi har gått via islandsk.

Norsk stavemåte  Engelsk stavemåte  Norrøn stavemåte  Kommentar
Tor Thor Þór Þ er en thorn, som uttales mer som th enn som t. 
Loke Loki Loki
Frøya Freyja Freyja EJ kan ha blitt uttalt som øy eller æi. Så denne er nok like riktig for begge.

Odin og Hel skrives likt på engelsk og norsk.

Sånn sett er det egentlig ikke feil å skrive Thor, Loki og Freyja. Selv om y og j rett etter hverandre er noe unorsk.