Ingen forpliktelser 30 dager full returrett

Logg inn

Velkommen,

66 81 15 00
Din handlekurv er tom.
arvet en samlind du ikke ønsker

Hva gjør du dersom du har arvet en samling med mynter og numismatiske objekter som du ikke ønsker beholde? Kan du selge det til en mynthandler eller til Samlerhuset? Og hvordan beregnes pris på objekter du ønsker å selge?

 

Det finnes veldig mange samlere, både av mynter, frimerker, kunst, smykker, klokker, antikke gjenstander, veteranutgaver og en rekke andre samleobjekter. Dermed finnes det også en rekke samlinger som på et eller annet tidspunkt kommer til salg eller arv. Å ta over en samling, eller å arve en annen persons hobby, betyr ikke nødvendigvis at man deler den samme interessen. Det er ikke uvanlig at man ikke ønsker å beholde samleobjektene. Dermed dukker spørsmålet opp om hvordan du kan kvitte deg med samlingen, og om samleobjektene kan selges? Og det kan de ofte, men ikke alltid.

Slik kan du selge dine mynter og samleobjekter

Samlerhuset tilbyr en rekke samleobjekter, slik som mynter, medaljer, sedler og frimerker. Flere samleområder har et etablert nasjonalt og internasjonalt marked for kjøp og salg. For mynter, sedler, frimerker og medaljer er det gjerne mynthandlere, evt. noen bruks- eller antikvitetshandlere. Det finnes også enkelte aktører på nett som kjøper og selger mynter, slik som auksjonshus. Noen forsøker seg på kjøp og salg gjennom finn.no eller tilsvarende markedsplasser. Samlerhuset er en direktehandelsvirksomhet og driver netthandel. Vi har derfor ingen butikklokaler eller takseringstjenester, slik som mynthandelsbutikker har spesialisert seg på. Derfor foretar vi normalt sett ikke innkjøp fra private samlinger.

Samlerhuset kjøper lite fra private samlere

Dersom du arver en samling med objekter som i sin tid er kjøpt hos Samlerhuset, kan det være naturlig å ta kontakt med oss for å finne ut om vi ønsker å kjøpe noen av objektene fra deg. I såfall vil vi ta stilling til ditt tilbud på lik linje som vi tar stilling til tilbud fra enhver annen handler som ønsker å selge til oss. Vurderingene vi legger til grunn er flere, blant annet om vi har objektene på lager fra før, om vi vurderer objektene som attraktive i dag og om vi tror det er etterspørsel etter objektene slik at vi finner en kjøper. Dernest vil vi ta stilling til hvilken pris du selger objektene dine for, eller vi gir deg et tilbud for objektene som du må ta stilling til om er av interesse for deg. Hvilke samlinger vi gir tilbud på og hvilke objekter vi handler inn, og til hvilken pris, avhenger naturligvis av hvilke objekter vi på nåværende tidspunkt er på jakt etter, og om vi tror de kan omsettes videre.

Hvilke objekter kan du selge?

Hvilke objekter som er attraktivt å kjøpe og selge, avhenger av dagens etterspørsel og attraktivitet for et objekt i markedet i dag. Hva som er etterspurt vil variere over tid, for eksempel vil det kanskje ikke være like spennende med objekter som markerer Ski VM i Oslo i 2011 nå, mens det var ettertraktet og etterspurt på det tidspunktet. Mynter som ikke er like attraktive og interessante i dag, finnes det kanskje ingen, eller nærmest ingen kjøpere til, og prisen vil dermed ha sunket til et minimum – nettopp fordi det ikke er etterspurt i dag.

På den annen side, så finnes det andre samleobjekter som man ville tro var i samme kategori, mens som har, eller har hatt en stigende etterspørsel og attraktivitet. Det ser vi for eksempel med Sykkel-VM-mynten i gull fra 1993. Den er det stadig etterspørsel etter, og den har faktisk hatt en verdistigning.

Hvordan bestemmes kjøpspris?

Hvis du skal selge samleobjektene dine til en mynthandler, et auksjonshus eller en annen forretning, så er det viktig at du forstår at forretningene vil ha et forretningsmessig påslag når objektene skal selges videre. Derfor vil alltid prisen mynthandleren gir deg, være en god del lavere enn salgsprisen de selger objektene videre for. Det ligger i handelens natur at man tjener penger på kjøp og salg. Slik er det i alle bransjer uansett om det er dagligvarer, biler, eller smykker, sølvtøy, porselen, klokker, malerier eller mynter. Det spesielle for alle de sistnevnte sjangrene er at det faktisk finnes et annenhåndsmarked for bruktkjøp og bruktsalg.

Hvilen totalpris man får, sett i forhold til prisen man samlet har betalt for objektene i en samling, vil variere stort. Det avhenger av hvilke objekter man har i sin samling. Noen ganger selger man kanskje objektene til lave 20% av prisen man selv har betalt, andre ganger er man kanskje heldige og passerer 60%. Noen ganger kan man selge for mer enn man i sin tid betalte. Mens det nærmest aldri er å se at absolutt alle objekter i en samling har hatt positiv verdiutvikling. Mange objekter selges langt lavere, mens det forekommer enkeltobjekt som har hatt en positiv verdiutvikling.

Prissettingen kan være litt annerledes om du selger samlingen direkte til en samler, eller hvis du forsøker å selge enkeltobjekter i håp om å finne de som er på jakt etter et spesielt objekt, men oftest er det nok vanskelig og til dels tidkrevende å gjøre mynthandler av seg. Hvis du ikke vil legge så mye innsats inn i salget, så kan det nok være å foretrekke å selge objektene til en mynthandler for en litt lavere pris mot at de tar salgsjobben.

Det er en rekke hensyn som påvirker prisen; pålydende verdi, myntens kvalitet, metall, opplag, attraktivitet og etterspørsel. Priser vil variere over tid.

Ikke alle samleobjekt er attraktive i dag. Da kan det være aktuelt å avhende objektene til beregnet metallpris, og kanskje går dermed objektene rett og slett til metallsmelting. I såfall kan du regne med å selge objektene til metallpris fratrukket administrasjons- og håndteringskostnader. Metallsmelting er også en forretning, hvor de påregner forretningsmessig påslag. Det finnes flere aktører som har spesialisert seg på slike tjenester for alt fra smykker og klokker til mynter og medaljer. Samlerhuset driver ikke med metallsmelting og kjøper slike tjenester fra underleverandører.

Er det lurt å samle på mynter?

Å samle er et spørsmål om affeksjonsverdi, hobby og interesse snarere enn pris. Når du arver en samling, så anbefaler vi at du tar stilling til om samlingen kan være til glede for deg, eller om det rett og slett ikke faller innenfor dine interesser eller hobbyer. Det er mange som ser stor glede i å videreføre samlerinteressen, samtidig er vår erfaring at samlerglede ikke nødvendigvis går i arv. Hva som gjelder for deg må du ta stilling til, uavhengig av om du har arvet en samling med veteranbiler, klokker, OL-pins, smykker, frimerker, sedler eller mynter. Men dersom du bestemmer deg for å selge samlingen, tenker vi at det kan være lurt å sjekke pris et par steder.