Ingen forpliktelser 30 dager full returrett

Logg inn

Velkommen,

66 81 15 00
Din handlekurv er tom.

Samlerhuset og Det norske myntverket har en lang tradisjon for å støtte humanitære og ideelle prosjekter, og har nå inngått et samarbeid med Nobels Fredssenter. Nobels Fredssenter er museet for Nobels fredspris og Nobels fredspris’ ansikt utad. Samlerhuset eier Det norske myntverket på Kongsberg, som siden fredsprisens opprinnelse i 1901 har preget fredsprismedaljen som alle fredsprisvinnere mottar. Fra høsten 2021 kan besøkende besøke Medaljekammeret på Nobels Fredssenter, der den norske politikerens Christian Lous Langes fredsprismedalje fra 1921 er utlånt.

Nobels Fredssenter

Med utgangspunkt i historien om fredsprisen og prisvinnerne tilbyr Fredssenteret utstillinger, arrangementer, aktiviteter og digital formidling. Senteret har siden oppstarten i 2005 utviklet seg til å bli en viktig arena for samfunnsdebatt og samtaler om fred, menneskerettigheter og konfliktløsning. Gjennom fredsprisvinnernes ideer og arbeid skal fredssenteret inspirere til små og store endringer for en fredeligere verden. Medaljekammeret er en ny utstilling, som i samarbeid med Samlerhuset viser fredsprismedaljens betydning og historie.

Historien om fredsprismedaljen

Fredsprismedaljen er like gammel som fredsprisen selv, og har blitt produsert av Det norske myntverket på Kongsberg siden den første fredsprisen ble delt ut i 1901. Selve medaljen ble først overrukket prisvinneren i 1902 fordi det tok tid å få både det kunstneriske og produksjonen på plass. Ettersom fredsprisen skulle deles ut i Norge ble det utlyst en konkurranse blant norske kunstnere om å utforme fredsprismedaljen, og det var til slutt Gustav Vigeland som vant den lukkede konkurransen og som utformet medaljen.  På forsiden har medaljen et portrett av Alfred Nobel, og på baksiden tre nakne menn som holder hverandre om skuldrene som et tegn på forbrødring

Medaljen har siden blitt preget på Kongsberg av Det norske myntverket hvert eneste år den har blitt utgitt. Enkelte år har fredsprisen ikke blitt delt ut på grunn av krig eller at komiteen besluttet å ikke dele ut prisen. Totalt har det vært 134 mottakere av Nobels fredspris og medaljen, hvorav 107 enkeltpersoner og 24 organisasjoner.

 

Det norske myntverket

Det norske myntverket er i dag Norges nest eldste nålevende produksjonsbedrift, og har vært en viktig del av Norges selvstendighet som nasjon på samme måte som Nobelinstituttet som på sin side var en viktig del av Norges selvstendighet i å bygge opp utenrikspolitisk kompetanse.

Det norske myntverkets historie strekker seg tilbake til opprettelsen av Den Kongelige Mynt i 1686, og myntverkets opprinnelse er koblet til den norske kronens sølvgruver på Kongsberg. Med Samlerhuset som eier er produksjonen i nyere tid også koblet til metaller i fredsprisens ånd – som fairmined-gull*. Siden 2015 har fredprismedaljen blitt preget i fairmined-gull, som er rettferdig utvunnet gull som ivaretar gruvearbeidernes rettigheter.

Det norske myntverket har lang tradisjon som medaljeprodusent; Den eldste medaljen man vet er preget på Kongsberg, ble utgitt for å markere Kong Frederik IVs besøk ved Sølvverket i 1704. Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste har vært preget ved Det norske myntverket siden 1888. Myntverket har også inngått avtaler blant annet med Nelson Mandela Foundation, Aung San Suu Kyi, Moder Theresa, Mikhail Gorbatsjov, Martin Luther King Foundation og Malala om å forvalte arv og ettermæle på mynter og medaljer. Og fredsprismedaljen har altså vært preget på myntverket siden 1902.