Ingen forpliktelser 30 dager full returrett

Logg inn

Velkommen,

66 81 15 00
Din handlekurv er tom.

Vi har gjort en generell prisvurdering og justerer enkelte av våre priser. For flere av objektene vi nå har justert prisen for, har det gått flere år siden forrige justering.

Våre prisjusteringer tar høyde for generell pris i markedet og andre markedsforhold, slik som tilgang, etterspørsel, metallkostnader og påløpte kostnader vi har i forbindelse med salg og distribusjon.

 

Kraftig økning i pris

I 2020 økte gullprisen med 26 % sammenliknet med året før (statista.com), og den har fortatt å øke. Sølv har omtrent hatt samme utvikling. Mange nylanserte objekter vi formidler er i edelmetaller, primært sølv og gull, og produksjons- og salgsprisen går dermed naturligvis opp.

 

Økning i gull og sølv har i noen grad også påvirket annenhåndsmarkedet. I tillegg har prisene gått kraftig opp på annenhåndsmynter for en rekke mynttyper og årstall. Dette påvirker både tilgang, volum og pris.

 

Valutakursene har også over tid hatt en betydelig utvikling i disfavør av den norske kronen. Konsumprisindeksen har også økt, til sammen med 18 % de siste 6 årene. Gjennom de siste to årene har også Covid 19 hatt betydelig utslag på både produksjon og transport.

 

Dette danner samlet grunnlag for den årlige justeringen som gjelder fra og med januar 1. desember 2021. Dersom du har spørsmål til prisjusteringen, eller trenger hjelp, vennligst ta kontakt med oss på 0 25 50/66 81 15 00 eller på e-post kundeservice@samlerhuset.no.