Det er en rekke personer som skriver for Magasinet Mynt & Historie, deriblant: 

GARETH WILLIAMS, numismatiker og professor ved British Museum i London. Williams er en nestor innen vikinghistorie og har siden 1996 vært kurator på museet med ansvar for britisk og europeisk utmynting fra år 500-1180.
LARS LØBERG, historiker, slektsforsker og diplomat. Løberg er ansatt i Det norske utenriksdepartementet som fagdirektør for diplomatseksjonen, der han er ansvarlig for den norske riksløven.
ELLEN MORGENSTIERNE, ansvarlig redaktør. Morgenstierne er erfaren skribent og historieformidler. Hun har lang erfaring innen myntog samlerbransjen.
OLE BJØRN FAUSA, myntentusiast og styreleder i Samlerhuset og Det Norske Myntverket. Fausa fattet tidlig interesse for mynt- og frimerkesamling, og startet i 1994 Samlerhuset sammen med tre andre. Med en brennende interesse for historiefortelling er han en viktig bidragsyter til Mynt & Historie og en fast del av redaksjonen.