Ingen forpliktelser 30 dager full returrett

Logg inn

Velkommen,

66 81 15 00
Din handlekurv er tom.

Dobbeltvaløren 20 kroner / 5 speciedaler fra 1875

- Ettertraktet gullmynt utgitt under kong Oscar II

20 kroner / 5 spesiedaler gullmynt - utgitt 1875

  • Norsk dobbeltvalør i gull - Historisk
  • Preget ved Den Kongelige Mynt på Kongsberg
  • En av få gullmynter utgitt med dobbeltvalør

Enkeltobjekt Få igjen
13.900 kr

Dobbeltvalør i gull

I 1874-75 gikk Norge over fra daler og skilling til kroner og ører. Fordi noen av myntene utkom før den formelle overgangsdatoen inntraff ble det besluttet at mynter skulle utgis med såkalte dobbeltvalør. Den høyeste valøren på 20 kr  fikk dermed dobbeltvaløren 20 kr/5 daler, og tilsvarende for de andre myntene. Dette gjorde det også mye enklere for folk å venne seg til den nye valutaen. En norsk gullmynt fra dette årstallet er svært ettertraktet, og vi er glade for at vi nå kan fremby noen få slike gullmynter for salg.

Du kan nå sikre deg:

  • Historisk norsk dobbeltvalør i gull - 91,5% rent
  • Gullmynt preget ved Den Kongelige Mynt på Kongsberg
  • En av få gullmynter utgitt med dobbeltvalør

Om du ønsker å dele beløpet i mindre rentefrie rater, kontakt vår hyggelige kundeservice på telefon 66 81 15 00 så hjelper vi deg gladelig

Tanken om en europeisk myntunion ble langt fra født med euroen, slik mange kanskje tror

Allerede i 1850- og 1860-årene etterstrebet de store handelsnasjonene å etablere et internasjonalt pengesystem. Nye store gullforekomster ble oppdaget rundt 1850, og mange mente at man skulle gå over til gull som grunnlag for myntsystemene. På grunn av urolighetene i Europa så de skandinaviske landene det best å gå sammen om å utarbeide et eget myntsystem. Overgangen til krone- og øremynt var nemmelig ingen enkel affære her til lands.

Første steg på veien mot kroner og øre

Men selv om skepsisen til innføring av nye mynter var stor, ble det satt i gang utmynting av gullmynter med dobbeltvalører i så tidlig som i 1874. En speciedaler gull ble delt i fire kroner eller 120 skilling. På myntene ble både speciedaler/skilling- og kroner/øre-verdien angitt. Dette gjorde det også mye enklere for folk å venne seg til den nye valutaen. Hvis man følte at man trengte å gjøre en rask omregning for å se hva et beløp tilsvarte i gode gamle skilling og daler kunne man jo bare ta en titt på myntene: Der sto det! Konvensjonen der retningslinjene for Den skandinaviske myntunionen ble gitt fastsatte at tyvekroner og tikroner i gull skulle utmyntes i henholdsvis 124 og 248 stykker på ett kg fint gull. Gullmyntenes finhet var 90 prosent Au, og stykkvekten regulert deretter. Bakgrunnen for myntutgivelser pålydende dobbeltvalører i speciedalere og kroner lå i praktiske hensyn. På denne måten ble overgangen mer glidende, og alle kunne forholde seg til det nye myntsystemet gjennom å regne i gamle og kjente enheter i overgangsfasen. Utgivelser av dobbeltvalører ble bare preget i 1874 og 1875.

Norge med i unionen

Fra den 16. oktober 1875 sluttet Norge seg til Den skandinaviske myntunion. Første paragraf i den nye pengeloven lyder slik:
«Grundlaget for Rigets Myntsystem er Guld og Pængeenheden skal være Krone som deles i 100 Øre.»
Myntunionen innebar faste vekslingskurser mellom medlemslandenes valutaer, samt at hver av de tre valutaene var gyldig betalingsmiddel i alle tre land. Både mynter og sedler var konverterbare til gull i henhold til en gullmyntfot på 0,403 gram gull per krone.

PS: Vi har kun et fåtall gullmynter tilgjengelig i dag!

 

13.900 kr
Pålydende:
20 kroner / 5 speciedaler
Årstall:
1875
Kvalitet:
God samlekvalitet
Metall:
90 % gull
Diameter:
23 mm
Vekt:
8,96 gr
Advers:
Kong Oscar II
Revers:
Riksvåpenet
Utgivelsesland:
Norge

Dobbeltvalør i gull

I 1874-75 gikk Norge over fra daler og skilling til kroner og ører. Fordi noen av myntene utkom før den formelle overgangsdatoen inntraff ble det besluttet at mynter skulle utgis med såkalte dobbeltvalør. Den høyeste valøren på 20 kr  fikk dermed dobbeltvaløren 20 kr/5 daler, og tilsvarende for de andre myntene. Dette gjorde det også mye enklere for folk å venne seg til den nye valutaen. En norsk gullmynt fra dette årstallet er svært ettertraktet, og vi er glade for at vi nå kan fremby noen få slike gullmynter for salg.

Du kan nå sikre deg:

  • Historisk norsk dobbeltvalør i gull - 91,5% rent
  • Gullmynt preget ved Den Kongelige Mynt på Kongsberg
  • En av få gullmynter utgitt med dobbeltvalør

Om du ønsker å dele beløpet i mindre rentefrie rater, kontakt vår hyggelige kundeservice på telefon 66 81 15 00 så hjelper vi deg gladelig

Tanken om en europeisk myntunion ble langt fra født med euroen, slik mange kanskje tror

Allerede i 1850- og 1860-årene etterstrebet de store handelsnasjonene å etablere et internasjonalt pengesystem. Nye store gullforekomster ble oppdaget rundt 1850, og mange mente at man skulle gå over til gull som grunnlag for myntsystemene. På grunn av urolighetene i Europa så de skandinaviske landene det best å gå sammen om å utarbeide et eget myntsystem. Overgangen til krone- og øremynt var nemmelig ingen enkel affære her til lands.

Første steg på veien mot kroner og øre

Men selv om skepsisen til innføring av nye mynter var stor, ble det satt i gang utmynting av gullmynter med dobbeltvalører i så tidlig som i 1874. En speciedaler gull ble delt i fire kroner eller 120 skilling. På myntene ble både speciedaler/skilling- og kroner/øre-verdien angitt. Dette gjorde det også mye enklere for folk å venne seg til den nye valutaen. Hvis man følte at man trengte å gjøre en rask omregning for å se hva et beløp tilsvarte i gode gamle skilling og daler kunne man jo bare ta en titt på myntene: Der sto det! Konvensjonen der retningslinjene for Den skandinaviske myntunionen ble gitt fastsatte at tyvekroner og tikroner i gull skulle utmyntes i henholdsvis 124 og 248 stykker på ett kg fint gull. Gullmyntenes finhet var 90 prosent Au, og stykkvekten regulert deretter. Bakgrunnen for myntutgivelser pålydende dobbeltvalører i speciedalere og kroner lå i praktiske hensyn. På denne måten ble overgangen mer glidende, og alle kunne forholde seg til det nye myntsystemet gjennom å regne i gamle og kjente enheter i overgangsfasen. Utgivelser av dobbeltvalører ble bare preget i 1874 og 1875.

Norge med i unionen

Fra den 16. oktober 1875 sluttet Norge seg til Den skandinaviske myntunion. Første paragraf i den nye pengeloven lyder slik:
«Grundlaget for Rigets Myntsystem er Guld og Pængeenheden skal være Krone som deles i 100 Øre.»
Myntunionen innebar faste vekslingskurser mellom medlemslandenes valutaer, samt at hver av de tre valutaene var gyldig betalingsmiddel i alle tre land. Både mynter og sedler var konverterbare til gull i henhold til en gullmyntfot på 0,403 gram gull per krone.

PS: Vi har kun et fåtall gullmynter tilgjengelig i dag!

 

13.900 kr
Spesifikasjoner
Pålydende:
20 kroner / 5 speciedaler
Årstall:
1875
Kvalitet:
God samlekvalitet
Metall:
90 % gull
Diameter:
23 mm
Vekt:
8,96 gr
Advers:
Kong Oscar II
Revers:
Riksvåpenet
Utgivelsesland:
Norge