Ingen forpliktelser 30 dager full returrett

Logg inn

Velkommen,

66 81 15 00
Din handlekurv er tom.

Våre innkjøp

Samlerhuset handler inn samleobjekter etter den til enhver tid gjeldende interessen i samlemarkedet. Vi er ganske store, og handler primært samleobjekter fra registrerte forhandlere. I enkelttilfeller handler vi samleobjekt fra private samlere som har handlet hos Samlerhuset. Likt for alle innkjøp hos oss, er at vi alltid vurderer om vi har behov for å handle inn objektene sett i forhold til varebeholdningen vår, etterspørsel i markedet, attraktivitet eller aktualitet for objektene, om vi har forestående aktuelle kampanjer osv.

Selv om du har handlet samleobjektene dine hos oss i sin tid, så har ikke vi en fullstendig kjøps- og prisliste for objekter, rett og slett fordi vi ikke har en etablert retur- eller panteordning.

Verdivurdering?


Samlerhuset tilbyr ikke verdivurderings- og takseringstjenester, dette er imidlertid gjerne noe mynthandlere med fysiske butikklokaler har spesialisert seg på. Rent generelt anbefaler vi at man henter inn priser fra ulike steder, og gjør oppmerksom på at det dessverre finnes enkelte mindre seriøse oppkjøpere og metallhandlere. Det er videre verdt å være oppmerksom på at mange oppkjøpere er rene metallhandlere og kun vurderer metallet vekt og pris, og at de videre kun betaler for en prosentandel av metallverdien.


Grunnlaget for verdivurdering og prissetting

Med i vurderingen av pris og verdi er blant annet hvilken stand samleobjektene er i. En mynt med riper vil for eksempel selges for en lavere pris, enn en mynt i perfekt stand. Et sett som er plettfritt, uten skraper og skader og med all dokumentasjon komplett og i full stand vil sannsynligvis være mer interessant enn en som har skader. Med skader kan objekter i noen tilfeller miste hele sin pris. Men salg avhenger først og fremst av at det finnes en kjøper i markedet, og avhenger også av etterspørsel og andre faktorer. Verdivurdering for innkjøp er naturligvis annerledes enn salgspris ved utsalg hvor forretningsmessig påslag legges på. Handlere som verdivurderer og kjøper inn samleobjekter tar seg betalt for håndteringen av innkjøpene. Dette ligger i handelens natur at forretningspåslag må iberegnes, sånn er det selvfølgelig også ved kjøp og salg i brukthandel.

Prissetting i forhold til verdivurdering

Videresalg, i annenhåndsmarkedet avhenger av en rekke faktorer på kjøps/salgstidspunktet, som etterspørsel i markedet, attraktivitet eller aktualitet, sjeldenhet, metallverdi etc., og til syvende og sist at det finnes en kjøper av objektene, og endelig hva vedkommende er villig til å betale. Å finne en kjøper til en hel samling er ikke nødvendigvis så lett, for hvilke objekter man er på jakt etter til samlingen sin avhenger av interesseområde. Noen ganger kan det derfor være mer å hente på å selge ett og ett objekt hvis man har tid og lyst til det. Det er også viktig å understreke at kjøpspris fra en samler blir forhandlerens innkjøpspris, og at salgspris fra en handelsbedrift deretter justeres for forretningsmessige påslag. 

Vi forholder oss for øvrig til gjeldene regelverk for kjøp og salg.

Om pris og verdi

Samlerhusets formål er å formidle historien knyttet til mynter, medaljer, og andre samleobjekter, og gjøre samling tilgjengelig for flest mulig. Vi selger til samlere som er opptatt av samleglede og historie og anbefaler ikke å samle for investeringsformål. Selv om en positiv verdiutvikling for enkeltobjekter kan forekomme, og selv om enkeltobjekter historisk sett kan ha hatt verdistigning, så vil vi aldri kunne love det. Vi anbefaler ikke å fokusere på investeringsaspektet, heller på affeksjonsverdien, og gleden ved samling og historie som hobby.

Les mer om pris og verdi her: https://www.samlerhuset.no/aktuelt2/295-om-pris-og-verdi