Ingen forpliktelser 30 dager full returrett

Logg inn

Velkommen,

66 81 15 00
Din handlekurv er tom.

 Å spekulere i å spe på pensjonen med verdiøkte samleobjekter; være seg mynter, malerier, sølvtøy eller veteranbiler; er rent spekulativt og noe vi aldri kan eller vil anbefale. Vi anbefaler å samle for samlergleden og historieinteressens del. Finansielle plasseringer og investeringsrådgivning anbefaler vi å håndtere via finansinstitusjonene.


Å kjøpe samleobjekter for å spe på pensjonen eller satse på verdiøkning er spekulativt. Selv om verdiutvikling kan forekomme, mener vi at samleobjekter bør kjøpes for sin egen del. Vi og mange nordmenn med oss, tenker at mynter, medaljer og frimerker er et utrolig spennende samleområde, og en fin måte å ta del i milepæler i samfunnet, og lære og eie vår historie på. Det er ganske utrolig å bokstavelig talt holde en del av historien i sin egen hånd.

Samling for samleglede og historieinteresse

Å samle er spennende for hobbyens del, og for å lære seg historie. Noen spekulerer i samleobjekter, men det er ikke noe vi veileder om eller anbefaler. På linje med malerier, smykker, sølvtøy eller andre samleobjekter, er det kun enkeltobjekter som har en betydelig positiv verdiutvikling, og det er som med alle samleområder kun er svært lite fåtall som gjør penger på å spekulere i dette for verdiformål, og på kort sikt vil det i allefall sjelden eller aldri finne sted noen verdiutvikling.

Samlerhuset og mynthandlere er ingen investeringsinstitusjoner. Vi kan eller vil ikke drive med investeringsrådgivning. Vår profesjon er samleglede, numismatikk og historie for affeksjonsverdiens del. Så har finansinstitusjonene spesialisert seg på plasseringer og investeringsrådgivning.

Vi anbefaler å samle for hobbyens del, med fokus på verdien det gir en selv i form av samlerglede, affeksjonsverdi, historieinteresse og som dokumentasjon på både samtid og fortid.


Enkeltobjekter kan ha verdiøkning – men sjelden eller aldri har en hel samling det

Samleobjekter har gjerne en høy affeksjonsverdi for samlere. Dette må ikke misforståes som en finansiell verdi. Samleobjekter er ikke stabile investeringsobjekter med store sjanser for verdiøkning. Samlerhuset driver ikke med investeringsveiledning, og vi vil ikke garantere for noen som helst økning i verdi.

Det betyr ikke at enkeltobjekter ikke kan få verdiøkning. Flere objekter har gått opp i pris de siste årene, men man kan naturligvis ikke forskuttere hvilke objekter som får verdiutvikling. Prisene i andrehåndsmarkedet påvirkes av en rekke faktorer på kjøps/salgstidspunktet slik som etterspørsel i markedet, attraktivitet eller aktualitet, sjeldenhet, metallverdi etc., men til syvende og sist avhenger det av at det finnes en kjøper av objektene, og endelig hva vedkommende er villig til å betale. Å finne en kjøper til en hel samling er ikke nødvendigvis så lett, for hvilke objekter man er på jakt etter til samlingen sin avhenger jo av interesseområde. Det betyr at kjøp og salg av enkeltobjekter kan øke sannsynlighet for å få god pris per enkeltobjekt, men igjen forutsatt at den riktige kjøperen er der. Det vil kreve betydelig tid og en aktiv «trading», som få samlere holder på med.

 

Salgspris fra samler blir innkjøpspris for forhandler

Det er videre viktig å forstå forholdet mellom pris og verdi. Kjøpsprisen fra en samler blir forhandlerens innkjøpspris, og videre salgspris fra en handelsbedrift som deretter justeres for forretningsmessige påslag. Utsalgspris fra forhandler vil derfor normalt sett alltid være betydelig høyere enn fra en privatperson i det det inkluderer forretningsmessig påslag.

Vi hverken kan eller ønsker å spekulere i fremtidig verdiutvikling på objektene vi selger. Og vi anbefaler ikke deg å gjøre det heller.

 

Samlerhusets formål er å formidle historien knyttet til mynter, medaljer, og andre samleobjekter, og gjøre samling tilgjengelig for flest mulig. Vi selger til samlere som er opptatt av samleglede og historie og anbefaler ikke å samle for investeringsformål. Selv om en positiv verdiutvikling for enkeltobjekter kan forekomme, og selv om enkeltobjekter historisk sett kan ha hatt verdistigning, så vil vi aldri kunne love det. Vi anbefaler ikke å fokusere på investeringsaspektet, heller på affeksjonsverdien, og gleden ved samling og historie som hobby. Med våre samleobjekter tilbyr vi gjerne utfyllende historisk dokumentasjon, garantier for ekthet og kvalitet og objektene er pent presentert i skrin, rammer eller tilsvarende. Din samlerglede og affeksjonsverdi står i fokus hos oss.

Følgende artikler på Mynt- og historiebloggen kan også være nyttige:

Om investering og mynter https://samlerhuset.blog/om-investering-og-mynter/