Ingen forpliktelser 30 dager full returrett

Logg inn

Velkommen,

66 81 15 00
Din handlekurv er tom.

Det Norske Myntverkets historie – over 330 års stolt tradisjon

Det Norske Myntverkets historie strekker seg tilbake til opprettelsen av Den Kongelige Mynt i 1686. Som en del av Kongsberg Sølvverk var hensikten å lage mynt av sølvet fra gruvene. Frem til Norges selvstendighet i 1814 ble myntverket styrt fra kongens København, men ble i 1816 underlagt Finansdepartementet. Norges Bank overtok driften fra 1962. I 2002 ble Den Kongelige Mynt skilt ut som eget aksjeselskap med Norges Bank som eneeier.


Det Norske Myntverket og Samlerhuset

I 2003 solgte Norges Bank alle sine aksjer til Samlerhuset AS og Det Statlige Finske Myntverket. Våren 2015 overtok Samlerhuset 100 % eierandel, og det over 300 år gamle myntverket ble igjen i helnorsk eie, og frykten for salg til utlandet for senere nedleggelse i Kongsberg forsvant med kjøpet. Med historie tilbake til 1686 er Det Norske Myntverket i dag Norges nest eldste nålevende produksjonsbedrift etter Ulefos Jernverk fra 1657. Det tradisjonelle gruvemerket – korslagt hammer og bergsjern – er myntverkets registrerte varemerke og brukes fremdeles som myntmerke på alle norske mynter.


Den første mynten fra 1686

Fire mark, eller en krone, far Christian V, den første mynten preget i Kongsberg.

Etter en befaring i bergstaden Kongsberg sommeren 1685, besluttet den dansk-norske kongen Christian V at norsk myntproduksjon skulle flyttes fra Christiania til Kongsberg året etter.Tanken bak var at mindre logistikk og myntverk nær sølvgruvene ville gi mer penger i den dansk-norske statskassen. Den aller første mynten som ble preget på det nye myntverket var en 4-mark fra åpningsåret 1686. Mynten står i dag som en av de viktigste utgivelsene i norsk mynthistorie.


Produksjon av medaljer

   Kongens nei-medalje i rettferdig gull

Det Norske Myntverket har lang tradisjon som medaljeprodusent. Den eldste medaljen man vet er preget på Kongsberg, ble utgitt for å markere Kong Frederik IVs besøk ved Sølvverket i 1704. I dag leverer myntverket alt fra mer skulpturale medaljer til enkle merker. Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste har vært preget ved Det Norske Myntverket siden 1888, og fredsprismedaljen har vært preget på myntverket siden 1901. Fra 2015 ble Nobels fredspris preget i rettferdig gull. Samlerhuset er distributør av en rekke norske minnemedaljer produsert ved Det Norske Myntverket.


Det norske myntmerket korslagt hammer og bergsjern


All norsk mynt blir produsert ved Det Norske Myntverket på Kongsberg. Det synlige tegnet på myntens opphav er myntverkets registrerte varemerke det tradisjonelle gruvemerket korslagt hammer og bergsjern. Opphavet til myntmerket er at det frem til 1695 fremdeles ble produsert noe norsk mynt i Christiania, og det er nettopp myntmerket som skiller myntens pregested. Når det gjelder nyere norsk mynt, trenger du ikke være i tvil: All norsk mynt blir produsert ved Det Norske Myntverket på Kongsberg. Sølvgruvene ble lagt ned i 1958, men myntverket lever videre!

  Medalje Frederik 1704 Den Kongelige Mynt
Norges eldste medalje: Den eldste medaljen man vet er preget på Kongsberg, ble utgitt for å markere Kong Frederik IVs besøk ved Sølvverket i 1704.