Kong Haakon kronefrimerker og frimerkene utgitt til 100-årsjubileet for grunnloven

NK 110IIa+b,111-116 o stemplet

Frimerker med valøren 1, 2 og 5 kroner og portrett av Kong Haakon VII fra 1918 samt Grunnlovsjubileumsmerkene utgitt i forbindelse med 100-årsjubileet i 1914. 

  • Type: Enkeltobjekt
  • Lager: Utsolgt!
Informere meg når samleobjektet blir tilgjengelig.
  • 8 frimerker totalt
  • 5 Haakon VII kronemerker
  • 3 frimerker utgitt til hundreårsjubileet for grunnloven i 1914
  • NK110I, 111-116 i stemplet kvalitet
Antall:
8 frimerker
Pålydende:
Haakonfrimerker: 2 x 1 kr, 1,50 kr, 2 kr, 5 kr og grunnlovsmerker: 5 øre, 10 øre, 20 øre
Årstall:
Haakonfrimerker: 1918 og grunnlovsmerker: 1914
Kvalitet:
Stemplet
  • 8 frimerker totalt
  • 5 Haakon VII kronemerker
  • 3 frimerker utgitt til hundreårsjubileet for grunnloven i 1914
  • NK110I, 111-116 i stemplet kvalitet
Informere meg når samleobjektet blir tilgjengelig.
Spesifikasjoner
Antall:
8 frimerker
Pålydende:
Haakonfrimerker: 2 x 1 kr, 1,50 kr, 2 kr, 5 kr og grunnlovsmerker: 5 øre, 10 øre, 20 øre
Årstall:
Haakonfrimerker: 1918 og grunnlovsmerker: 1914
Kvalitet:
Stemplet