NK 137-140 Svalbardserien i stemplet kvalitet

NK 137-140 o stemplet

NK 137-140 Svalbardserien i stemplet kvalitet . Norske frimerker med valør fra 10 til 45 øre utgitt for å markere Norges overtagelse av Svalbard i 1925. 

 • Type: Enkeltobjekt
 • Lager: Utsolgt!
Informere meg når samleobjektet blir tilgjengelig.

Svalbard blir norsk

Den 14. august 1925 overtok Norge offisielt herredømmet over Svalbard på grunnlag av en avtale inngått av ni land i Paris 9. februar 1920. I denne Svalbardtraktaten ble Svalbard anerkjent som en del av kongeriket Norge, og borgere fra de øvrige landene skulle ha de samme rettighetene som nordmenn.

Det ble fra flere hold bedt om at det måtte utgis egne frimerker for Svalbard. Dette satte Poststyret seg bestemt imot, men gikk med på å utgi en minneserie for markeringen av overtagelsen. Gravør H. Rui hadde på dette tidspunktet ferdig utkastet til den nye løveutgaven som skulle utgis fra 1926, og Svalbardmerkene ble laget på grunnlag av dette utkastet.

 

 • Fire norske frimerker
 • Svalbardserien i stemplet kvalitet
 • Utgitt 18. august 1925 for å markere overtagelsen av Svalbard
 • Boktrykk fra Chr. H. Knudsens trykkeri AS
 • Vannmerke i liggende stilling

 

NK 137, 10 øre gulgrønn, opplag: 2.020.000

NK 138, 15 øre svartblå, opplag: 2.002.700

NK 139, 20 øre rødfiolett, opplag: 5.040.900

NK 140, 45 øre blå, opplag: ca. 1.078.900

Antall:
4 frimerker
Pålydende:
10 øre, 15 øre, 20 øre, 45 øre
Utgivelsesår:
1925
Kvalitet:
Stemplet
Opplag:
Se frimerkebeskrivelsen
Gravør:
H. Rui

I følge islandske årbøker ble Svalbard ”funnet” i år 1194, og i Landnámabók fra 1200-tallet står det at det er fire døgns seilas fra Island til Svalbard ”nord i havsbotn”. Om dette refereres til Svalbard eller ikke er i dag ikke kjent.

Det første kjente Svalbardkartet ble laget av nederlandske Willem Barentsz som oppdaget Bjørnøya og Spitsbergen i 1596. I 1611 begynte britene fangst av grønnlandshval, og i tiårene etter deltok også dansker, spanjoler, franskmenn, tyskere og nederlendere i hvalfangst ved Svalbard.

Danmark-Norge gjorde krav på suverenitet over området uten å få gjennomslag for kravet. Omkring år 1905 startet kulldriften på øya og aktualiserte spørsmålet om suverenitet. Flere konferanser ble holdt uten å løse problemet, men i 1920 ble Norge gjennom Svalbardtraktaten tilkjent overhøyhet over Svalbard. Først i 1925 ble Svalbard en del av kongeriket Norge.  

Svalbard blir norsk

Den 14. august 1925 overtok Norge offisielt herredømmet over Svalbard på grunnlag av en avtale inngått av ni land i Paris 9. februar 1920. I denne Svalbardtraktaten ble Svalbard anerkjent som en del av kongeriket Norge, og borgere fra de øvrige landene skulle ha de samme rettighetene som nordmenn.

Det ble fra flere hold bedt om at det måtte utgis egne frimerker for Svalbard. Dette satte Poststyret seg bestemt imot, men gikk med på å utgi en minneserie for markeringen av overtagelsen. Gravør H. Rui hadde på dette tidspunktet ferdig utkastet til den nye løveutgaven som skulle utgis fra 1926, og Svalbardmerkene ble laget på grunnlag av dette utkastet.

 

 • Fire norske frimerker
 • Svalbardserien i stemplet kvalitet
 • Utgitt 18. august 1925 for å markere overtagelsen av Svalbard
 • Boktrykk fra Chr. H. Knudsens trykkeri AS
 • Vannmerke i liggende stilling

 

NK 137, 10 øre gulgrønn, opplag: 2.020.000

NK 138, 15 øre svartblå, opplag: 2.002.700

NK 139, 20 øre rødfiolett, opplag: 5.040.900

NK 140, 45 øre blå, opplag: ca. 1.078.900

Informere meg når samleobjektet blir tilgjengelig.
Spesifikasjoner
Antall:
4 frimerker
Pålydende:
10 øre, 15 øre, 20 øre, 45 øre
Utgivelsesår:
1925
Kvalitet:
Stemplet
Opplag:
Se frimerkebeskrivelsen
Gravør:
H. Rui

I følge islandske årbøker ble Svalbard ”funnet” i år 1194, og i Landnámabók fra 1200-tallet står det at det er fire døgns seilas fra Island til Svalbard ”nord i havsbotn”. Om dette refereres til Svalbard eller ikke er i dag ikke kjent.

Det første kjente Svalbardkartet ble laget av nederlandske Willem Barentsz som oppdaget Bjørnøya og Spitsbergen i 1596. I 1611 begynte britene fangst av grønnlandshval, og i tiårene etter deltok også dansker, spanjoler, franskmenn, tyskere og nederlendere i hvalfangst ved Svalbard.

Danmark-Norge gjorde krav på suverenitet over området uten å få gjennomslag for kravet. Omkring år 1905 startet kulldriften på øya og aktualiserte spørsmålet om suverenitet. Flere konferanser ble holdt uten å løse problemet, men i 1920 ble Norge gjennom Svalbardtraktaten tilkjent overhøyhet over Svalbard. Først i 1925 ble Svalbard en del av kongeriket Norge.