NK 17 aX postfrisk kvalitet

Katalogpris

NK 17 aX - 2 skilling blå - postfrisk kvalitet

 • Blant våre første posthornfrimerker
 • Ukjent opplag
 • Utgitt November 1872
Enkeltobjekt Tilgjengelig
280 kr

*Illustrasjonsbilde, viser et av merkene vi har inne

Blant våre første posthornfrimerker og del av en verdensrekord

NK 17 aX ble utgitt November 1872 og er blant våre første posthornfrimerker. I 1872 meldte det seg behov for frimerker i bedre kvalitet, og man trengte også litt flere valører. Det skulle vise seg at den nye utgaven skulle lede til en verdensrekord. Man hyret inn arkitekten Wilhelm von Hanno til å designe frimerkene. von Hanno hadde flyttet fra Tyskland til Oslo og hadde tegnet flere norske kirker og praktbygg. Nå ga han seg i kast med frimerker for første og eneste gang og hans enestående bidrag ble «posthorn-frimerkene». De norske posthorn-frimerkene er verdens lengstlevende uavbrutte frimerkeutgave og utgis den dag i dag. De har overlevd skifte fra skilling til ører, fra union til selvstendighet, to verdenskriger, tysk over-stempling med V, overgang til kroner og nå i senere år overgang til flerfarget trykk og selvklebende merker.
Posthornutgaven i 1872/73 besto av i alt seks valører – fra 1 til 7 skilling, med unntak av 5 skilling.

NK 17 aX postfrisk kvalitet - Skilling posthorn

 • 2 skilling gråblå
 • Liggende vannmerke
 • Boktrykk fra P. Petersen, Christiania
 • Ark à 100
 • Papir: Bentse Brug som varierer fra hvitt gtil grålighvitt og gulaktig
 • Tagging: 14 1/2 x 13 1/2 
 • Utgitt 8. november 1872

280 kr

*Illustrasjonsbilde, viser et av merkene vi har inne

Blant våre første posthornfrimerker og del av en verdensrekord

NK 17 aX ble utgitt November 1872 og er blant våre første posthornfrimerker. I 1872 meldte det seg behov for frimerker i bedre kvalitet, og man trengte også litt flere valører. Det skulle vise seg at den nye utgaven skulle lede til en verdensrekord. Man hyret inn arkitekten Wilhelm von Hanno til å designe frimerkene. von Hanno hadde flyttet fra Tyskland til Oslo og hadde tegnet flere norske kirker og praktbygg. Nå ga han seg i kast med frimerker for første og eneste gang og hans enestående bidrag ble «posthorn-frimerkene». De norske posthorn-frimerkene er verdens lengstlevende uavbrutte frimerkeutgave og utgis den dag i dag. De har overlevd skifte fra skilling til ører, fra union til selvstendighet, to verdenskriger, tysk over-stempling med V, overgang til kroner og nå i senere år overgang til flerfarget trykk og selvklebende merker.
Posthornutgaven i 1872/73 besto av i alt seks valører – fra 1 til 7 skilling, med unntak av 5 skilling.

NK 17 aX postfrisk kvalitet - Skilling posthorn

 • 2 skilling gråblå
 • Liggende vannmerke
 • Boktrykk fra P. Petersen, Christiania
 • Ark à 100
 • Papir: Bentse Brug som varierer fra hvitt gtil grålighvitt og gulaktig
 • Tagging: 14 1/2 x 13 1/2 
 • Utgitt 8. november 1872

280 kr