NK 17 aX postfrisk kvalitet

Katalogpris

NK 17 aX postfrisk kvalitet

NK 17 aX postfrisk kvalitet. 2 skilling gråblå med liggende vannmerke.

 • Type: Enkeltobjekt
 • Lager: Tilgjengelig
Katalogpris 175 kr

NK 17 aX postfrisk kvalitet - Skilling posthorn

 • 2 skilling gråblå
 • Liggende vannmerke
 • Boktrykk fra P. Petersen, Christiania
 • Ark à 100
 • Papir: Bentse Brug som varierer fra hvitt gtil grålighvitt og gulaktig
 • Tagging: 14 1/2 x 13 1/2 
 • Utgitt 8. november 1872

Katalogpris175 kr

NK 17 aX postfrisk kvalitet - Skilling posthorn

 • 2 skilling gråblå
 • Liggende vannmerke
 • Boktrykk fra P. Petersen, Christiania
 • Ark à 100
 • Papir: Bentse Brug som varierer fra hvitt gtil grålighvitt og gulaktig
 • Tagging: 14 1/2 x 13 1/2 
 • Utgitt 8. november 1872

Katalogpris175 kr