NK 17 aX postfrisk kvalitet

Katalogpris

NK 17 aX postfrisk kvalitet

NK 17 aX postfrisk kvalitet. 2 skilling gråblå med liggende vannmerke.

  • Type: Enkeltobjekt
  • Lager: Tilgjengelig
Katalogpris 175 kr

NK 17 aX postfrisk kvalitet - Skilling posthorn

  • 2 skilling gråblå
  • Liggende vannmerke
  • Boktrykk fra P. Petersen, Christiania
  • Ark à 100
  • Papir: Bentse Brug som varierer fra hvitt gtil grålighvitt og gulaktig
  • Tagging: 14 1/2 x 13 1/2 
  • Utgitt 8. november 1872

Katalogpris175 kr