NK 19 II postfrisk kvalitet

NK 19 II postfrisk kvalitet

NK 19 II postfrisk kvalitet. 4 skilling posthornutgave fiolett/blekfiolett.

  • Type: Enkeltobjekt
  • Lager: Tilgjengelig
Pris 468 kr

NK 19 II postfrisk kvalitet. Skilling posthorn

  • 4 skilling fiolett/blekfiolett
  • Papir: Bentse brug tynt hvitt papir
  • Liggende vannmerke I
  • Boktrykk fra P. Petersen, Christiania
  • Ark à 100
  • Tagging: 14 1/2 x 13 1/2 
  • Utgitt 12. juli 1875

Pris468 kr