NK 19 II postfrisk kvalitet

NK 19 II postfrisk kvalitet

NK 19 II postfrisk kvalitet. 4 skilling posthornutgave fiolett/blekfiolett.

Enkeltobjekt Tilgjengelig
560 kr

*Illustrasjonsbilde, viser et av merkene vi har inne

NK 19 II postfrisk kvalitet. Skilling posthorn

 • 4 skilling fiolett/blekfiolett
 • Papir: Bentse brug tynt hvitt papir
 • Liggende vannmerke I
 • Boktrykk fra P. Petersen, Christiania
 • Ark à 100
 • Tagging: 14 1/2 x 13 1/2 
 • Utgitt 12. juli 1875

560 kr

*Illustrasjonsbilde, viser et av merkene vi har inne

NK 19 II postfrisk kvalitet. Skilling posthorn

 • 4 skilling fiolett/blekfiolett
 • Papir: Bentse brug tynt hvitt papir
 • Liggende vannmerke I
 • Boktrykk fra P. Petersen, Christiania
 • Ark à 100
 • Tagging: 14 1/2 x 13 1/2 
 • Utgitt 12. juli 1875

560 kr