NK 29 b postfrisk kvalitet

NK 29 b postfrisk kvalitet

NK 29 b postfrisk kvalitet. 35 øre skravert posthorn blågrønn.

  • Type: Enkeltobjekt
  • Lager: Tilgjengelig
Pris 910 kr

NK 29 b postfrisk kvalitet. Skravert posthorn

  • 35 øre blågrønn til grågrønn i nyanser
  • Liggende vannmerke BE2
  • Boktrykk fra p. Petersen, Christiania.
  • Ark à 100
  • Tagging: 14 1/2 x 13 1/2 (Tagging er nesten alltid dårlig på grunn av dårlig papir)
  • Utgitt 1. oktober 1878

Pris910 kr