NK 29 b postfrisk kvalitet

NK 29 b postfrisk kvalitet

NK 29 b postfrisk kvalitet. 35 øre skravert posthorn blågrønn.

 • Type: Enkeltobjekt
 • Lager: Tilgjengelig
Pris 910 kr

NK 29 b postfrisk kvalitet. Skravert posthorn

 • 35 øre blågrønn til grågrønn i nyanser
 • Liggende vannmerke BE2
 • Boktrykk fra p. Petersen, Christiania.
 • Ark à 100
 • Tagging: 14 1/2 x 13 1/2 (Tagging er nesten alltid dårlig på grunn av dårlig papir)
 • Utgitt 1. oktober 1878

Pris910 kr

NK 29 b postfrisk kvalitet. Skravert posthorn

 • 35 øre blågrønn til grågrønn i nyanser
 • Liggende vannmerke BE2
 • Boktrykk fra p. Petersen, Christiania.
 • Ark à 100
 • Tagging: 14 1/2 x 13 1/2 (Tagging er nesten alltid dårlig på grunn av dårlig papir)
 • Utgitt 1. oktober 1878

Pris910 kr