Ingen forpliktelser 30 dager full returrett

Logg inn

Velkommen,

66 81 15 00
Din handlekurv er tom.

Norges første frimerke - 3 stempeltype sett

Annullert med hoved stempeltypene rist-, dato- og nummerstempel

Norges første frimerke - 3 stempeltype sett

  • Norges første frimerke fra 1855.
  • Annullert med hoved stempeltypene rist-, dato- og nummerstempel.
  • Frimerkesettet leveres i en flott perm med utfyllende informasjon.
Enkeltobjekt Få igjen
4.150 kr

”Ved avsendelsen skal hvert frimerke annulleres med sverte ved hjelp av håndstempel. Posthuset på bestemmelsesstedet eller hvor brevet blir sortert for viderebefordring skal nøye påse at dette er blitt gjort. Har et brev to eller flere frimerker må stemplet settes på hvert av dem.”

Slik lyder bestemmelsen om annullering av Norges Første frimerke. Den fremkom i et rundskriv til alle landets postkontor, utsendt 29.september 1854. Rundt 3 måneder senere forelå Norges nr. 1, og dermed var Norges frimerkehistorie i gang.

Den første stempeltypen som skulle tas i bruk var et såkalt riststempel. Det var et nøytralt, sirkelrundt stempel med diameter fra 15-20 med mer, og med som regel 11 eller 12 parallelle streker. Riststempelet ble utsendt til postkontorene fra 12. desember 1854, og kom altså i bruk fra første dag.

De høye herrer i departementet var imidlertid ikke helt fornøyd med resultatet, for 26. januar 1856 ble det bestemt at alle riststempler skulle returneres for omgravering og forandring til såkalte nummerstempler, med et nummer i midten omgitt av tre sirkler. På den måten skulle man heretter kunne se hvor i landet frimerket var avstemplet, fordi hvert postkontor fikk sitt spesielle nummer fra 1 til 383. Utsendelsen foregikk etter alfabetet, slik at postkontoret på Aa fikk nr. 1, Aalesund nr. 2 osv.

I perioden mellom innsendelsen av riststemplene og frem til utsendelsen av de nye omgraverte nummerstemplene, fikk postkontorene beskjed om å benytte såkalte datostempler, hvor navn på postkontoret pluss dag, måned og år fremkommer. Disse stemplene var allerede utsendt og skulle i utgangspunktet kun brukes ved siden av frimerket på konvolutten, men i denne mellomperioden ble bestemmelsen at de også skulle benyttes på selve frimerket.

Dermed har vi fått tre hoved stempeltyper på Norges første frimerke: riststempel, datostempel og nummerstempel.

4.150 kr
Antall:
3 stk av Norges første frimerke
Utgivelsesdato:
1855
Kvalitet:
Rist-, dato- og nummerstempel

”Ved avsendelsen skal hvert frimerke annulleres med sverte ved hjelp av håndstempel. Posthuset på bestemmelsesstedet eller hvor brevet blir sortert for viderebefordring skal nøye påse at dette er blitt gjort. Har et brev to eller flere frimerker må stemplet settes på hvert av dem.”

Slik lyder bestemmelsen om annullering av Norges Første frimerke. Den fremkom i et rundskriv til alle landets postkontor, utsendt 29.september 1854. Rundt 3 måneder senere forelå Norges nr. 1, og dermed var Norges frimerkehistorie i gang.

Den første stempeltypen som skulle tas i bruk var et såkalt riststempel. Det var et nøytralt, sirkelrundt stempel med diameter fra 15-20 med mer, og med som regel 11 eller 12 parallelle streker. Riststempelet ble utsendt til postkontorene fra 12. desember 1854, og kom altså i bruk fra første dag.

De høye herrer i departementet var imidlertid ikke helt fornøyd med resultatet, for 26. januar 1856 ble det bestemt at alle riststempler skulle returneres for omgravering og forandring til såkalte nummerstempler, med et nummer i midten omgitt av tre sirkler. På den måten skulle man heretter kunne se hvor i landet frimerket var avstemplet, fordi hvert postkontor fikk sitt spesielle nummer fra 1 til 383. Utsendelsen foregikk etter alfabetet, slik at postkontoret på Aa fikk nr. 1, Aalesund nr. 2 osv.

I perioden mellom innsendelsen av riststemplene og frem til utsendelsen av de nye omgraverte nummerstemplene, fikk postkontorene beskjed om å benytte såkalte datostempler, hvor navn på postkontoret pluss dag, måned og år fremkommer. Disse stemplene var allerede utsendt og skulle i utgangspunktet kun brukes ved siden av frimerket på konvolutten, men i denne mellomperioden ble bestemmelsen at de også skulle benyttes på selve frimerket.

Dermed har vi fått tre hoved stempeltyper på Norges første frimerke: riststempel, datostempel og nummerstempel.

4.150 kr
Spesifikasjoner
Antall:
3 stk av Norges første frimerke
Utgivelsesdato:
1855
Kvalitet:
Rist-, dato- og nummerstempel