100 kr Camilla Collett 6. utgave. Kvalitet: usirkulert

100 kroner 6. Utgave 1977-1994 Usirkulert kvalitet

  • Første seddel i moderne norsk seddelhistorie med motiv av en kvinne
  • Del av seddelrekke 6 - Utgitt for første gang i 1977
  • Forårsaket opprør
  • Type: Enkeltobjekt
  • Lager: Få igjen
Pris: 450 kr

"Er Kvinders Sind og Kvinders Kaar her i Norden anderledes end for fyrretyve Aarsiden, saa maa Camilla Collett nævnes forrest blandt dem (...) der har lidt mest for det, ja givet sit Liv hen til Sorg for sin Sags skyld".

Slik het det i en nekrolog over Camilla Collett i det danske tidsskriftet Kvinden og samfundet. Hun fikk en statue laget av Gustav Vigeland avduket i Slottsparken i 1911, og en i Kristiansand i 1964. Camilla Collett er ikke bare en forfatter, hun er ikke bare et symbol, hun er en institusjon i seg selv. Hennes tekster om kvinners kår, der de ofte måtte velge mellom fornuftsekteskap eller ruin, er et mektig verk, utgitt året før verden lot seg sjokkere av "Madame Bovary". 

Camilla Collett, første Norske kvinne på en seddel

Første seddel i moderne norsk seddelhistorie som har motiv av en kvinne. Camilla Collett er motiv på advers side av seddelen. Hun er sammen med Kristen Flagstad og Sigrid Undset blant de eneste kvinnene som har blitt preget på norske sedler. Forhåpentligvis får vi se flere norske kvinner på fremtidige seddelutgaver.  

Camilla Collett er å regne som en av Norges mest betydningsfulle kvinnelige forfattere gjennom tidene. Hun spilte også en betydelig rolle på 1800-tallet som forkjemper for kvinners frigjøring, Collett krevde respekt og likeverd for kvinner. I likhet med sin bror Henrik Wergeland deler hun æren ved å bli portrert på en 100-krone seddel, Henrik Wergeland ble portretert på 100-kroner utgaven til seddelrekke 4.  

Del av seddelrekke 6

Denne 100-kronen tilhører seddelrekke 6, seddelrekken med færrest sedler i det som vi i dag regner som morderne norsk seddehistorie. Seddelrekken består kun av 50- 100- 500- og 1000-kroneseddler. Selv om rekken består av kun fire sedler er det gjort store endringer fra tidligere utgaver. Blant endringene finner vi, nynorsk test, manglende 10-kroneseddel og første kvinnemotiv i norsk seddelhistorie.  

Fjernet riksvåpen

Det oppstod forøvrig et opprør blant mange da denne seddelen forelå. Det norske riksvåpenet var forsvunnet, og det ergret mange seg over. Beslutningen om å fjerne riksvåpenet fra alle våre sedler står imidlertid fortsatt ved lag, og det er vel tvilsomt om det igjen blir å finne på en norsk seddel. 

  

Pris:450 kr
Pålydende:
100 kroner
Utgivelsesår:
1977-1994
Farge:
Advers: Mørkt brunrødt trykk på gullig papir Revers: Rødbrunt/grønt trykk
Gravør:
Knut Løkke-Sørensen (advers), Sverre Morken (revers)
Advers:
Portrett av Camilla Collett til venstre. Det sentrale felt har “Hundre Kroner” i store og små bokstaver, tallet 100 på en vignett med NORGES BANK under
Revers:
Hovedmotivet illustrerer en norsk sølvspenne fra 1400-tallet. Til høyre HUNDRE KRONER, tallet 100 og NORGES BANK
Vannmerke:
Loddrett rekke med vannmerkeportretter av Camilla Collett. Dessuten er det innlagt en sikkerhetstråd i papiret
Format:
145 x 78 millimeter
Signatur:
Sentralbanksjefen og hovedkasserer. I perioden 1977-1984 var dette Knut Getz Wold og Kåre Sagård, i perioden 1985-1987 Hermod Skånland og Kåre Sagård, i perioden 1988-1993 Hermod Skånland og Sylvi Johansen, i 1994 Torstein Moland og Sylvi Johansen
Utgivelsesland:
Norge

"Er Kvinders Sind og Kvinders Kaar her i Norden anderledes end for fyrretyve Aarsiden, saa maa Camilla Collett nævnes forrest blandt dem (...) der har lidt mest for det, ja givet sit Liv hen til Sorg for sin Sags skyld".

Slik het det i en nekrolog over Camilla Collett i det danske tidsskriftet Kvinden og samfundet. Hun fikk en statue laget av Gustav Vigeland avduket i Slottsparken i 1911, og en i Kristiansand i 1964. Camilla Collett er ikke bare en forfatter, hun er ikke bare et symbol, hun er en institusjon i seg selv. Hennes tekster om kvinners kår, der de ofte måtte velge mellom fornuftsekteskap eller ruin, er et mektig verk, utgitt året før verden lot seg sjokkere av "Madame Bovary". 

Camilla Collett, første Norske kvinne på en seddel

Første seddel i moderne norsk seddelhistorie som har motiv av en kvinne. Camilla Collett er motiv på advers side av seddelen. Hun er sammen med Kristen Flagstad og Sigrid Undset blant de eneste kvinnene som har blitt preget på norske sedler. Forhåpentligvis får vi se flere norske kvinner på fremtidige seddelutgaver.  

Camilla Collett er å regne som en av Norges mest betydningsfulle kvinnelige forfattere gjennom tidene. Hun spilte også en betydelig rolle på 1800-tallet som forkjemper for kvinners frigjøring, Collett krevde respekt og likeverd for kvinner. I likhet med sin bror Henrik Wergeland deler hun æren ved å bli portrert på en 100-krone seddel, Henrik Wergeland ble portretert på 100-kroner utgaven til seddelrekke 4.  

Del av seddelrekke 6

Denne 100-kronen tilhører seddelrekke 6, seddelrekken med færrest sedler i det som vi i dag regner som morderne norsk seddehistorie. Seddelrekken består kun av 50- 100- 500- og 1000-kroneseddler. Selv om rekken består av kun fire sedler er det gjort store endringer fra tidligere utgaver. Blant endringene finner vi, nynorsk test, manglende 10-kroneseddel og første kvinnemotiv i norsk seddelhistorie.  

Fjernet riksvåpen

Det oppstod forøvrig et opprør blant mange da denne seddelen forelå. Det norske riksvåpenet var forsvunnet, og det ergret mange seg over. Beslutningen om å fjerne riksvåpenet fra alle våre sedler står imidlertid fortsatt ved lag, og det er vel tvilsomt om det igjen blir å finne på en norsk seddel. 

  

Pris:450 kr
Spesifikasjoner
Pålydende:
100 kroner
Utgivelsesår:
1977-1994
Farge:
Advers: Mørkt brunrødt trykk på gullig papir Revers: Rødbrunt/grønt trykk
Gravør:
Knut Løkke-Sørensen (advers), Sverre Morken (revers)
Advers:
Portrett av Camilla Collett til venstre. Det sentrale felt har “Hundre Kroner” i store og små bokstaver, tallet 100 på en vignett med NORGES BANK under
Revers:
Hovedmotivet illustrerer en norsk sølvspenne fra 1400-tallet. Til høyre HUNDRE KRONER, tallet 100 og NORGES BANK
Vannmerke:
Loddrett rekke med vannmerkeportretter av Camilla Collett. Dessuten er det innlagt en sikkerhetstråd i papiret
Format:
145 x 78 millimeter
Signatur:
Sentralbanksjefen og hovedkasserer. I perioden 1977-1984 var dette Knut Getz Wold og Kåre Sagård, i perioden 1985-1987 Hermod Skånland og Kåre Sagård, i perioden 1988-1993 Hermod Skånland og Sylvi Johansen, i 1994 Torstein Moland og Sylvi Johansen
Utgivelsesland:
Norge