Ingen forpliktelser 30 dager full returrett

Logg inn

Velkommen,

66 81 15 00
Din handlekurv er tom.

Tre viktige bidragsytere til Krigsseilerregisteret: Forfatter Jon Michelet, direktør i Stiftelsen Arkivet Audun Myhre og Ole Bjørn Fausa, styreleder i Samlerhuset.

Krigsseilerregisteret er et bevis på at dugnadsånden lever i beste velgående. Frivillig innsats fra mange gjør at vi får vite stadig mer om hvem som med livet som innsats sikret forsyninger til de allierte.

Krigsseilerregisteret drives stadig fremover ved hjelp fra sjømannsforeninger og andre frivillige. De har nå oversikt over 30 000 krigsseilere over 4000 skip, og antallet vokser stadig.

 

Krigsseilerregisteret blir til: Forening, forfatter og forretning

Da daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen beklaget på vegne av den norske stat i 2013, var det på høy tid. På denne tiden hadde tanken på å jobbe for å samle informasjon om krigsseilerne dukket opp tre steder.

Lillesand Sjømannsforening hadde begynt å samle informasjon på egen hånd. Det var møysommelig arbeid, men godt utført. Samlerhuset på sin side ettersøkte også et felles register, men dette var ikke en jobb de kunne påta seg. Jon Michelet skrev om krigsseilerne selv, og hadde kommet til samme konklusjon. Men hvem skulle ta seg av jobben om det ble satset stort?

De tre ble samlet da Jon Michelet uttalte sine tanker på NRK. Han anbefalte at oppgaven skulle tilfalle Stiftelsen Arkivet. Samlerhuset støttet denne konklusjonen, og sammen med Michelet tok de kontakt med Stiftelsen Arkivet for å starte prosjektet. Stiftelsen Arkivet fikk hjelp fra Lillesand Sjømannsforening, PR fra Michelet og økonomisk støtte fra Samlerhuset.

Visste du at Samlerhuset tilbyr en medalje til ære for krigsseilerne? Her kan du skaffe deg den gratis!

Krigsseilerregisteret får stadig flere treff, og nå er godt over 30 000 registrert
Fredag ettermiddag den 23. mars 2018 var godt over 30 000 sjøfolk og 4280 skip registrert på Krigsseilerregisteret. Her kan du søke på dem.

 


Hva med det som fantes før?

Var det egentlig behov for dette? Fantes det ikke både minnesmerker og bøker fra tidligere?

Ja, og nei. Det var gitt ut en samling om «Våre falne», men den var på ingen måte uttømmende. I tillegg vil et elektronisk tilgjengelig arkiv være til stor hjelp både for slektsforskere, forfattere og historikere. Dessuten vil et elektronisk arkiv kunne utvides så fort man finner flere opplysninger. Og de fleste opplysningene finnes i folks hjem. Så fort noen av dem kommer over det, kan det deles. Og det er dessverre først de siste 20 årene at den ubekvemme skammen forbundet med krigsseilere – flere av dem ble drevet til alkoholisme, psykiske lidelser eller begge – ble løftet. Da er det nok lettere å finne materiale.

Minnesmerker finnes det noen av. Særlig er minnesmerket i Stavern merkverdig. Det var imidlertid beregnet på falne krigsseilere under første verdenskrig. Dette ble senere utvidet til også å gjelde andre verdenskrig. Enkelte lokale minnesmerker fantes også. Det var imidlertid et klart behov for å bevare navnene og historiene til krigsseilerne også for ettertiden.

Her kan du lese om krigsseilerne og deres historie!

 

Ildsjeler avgjørende

 

Frivillig arbeid er alfa og omega for slike prosjekter, og mange nordmenn har gjort en uerstattelig innsats.

Både Samlerhuset og Jon Michelet har hatt avgjørende betydning for starten på Krigsseilerregisteret, men vedlikeholdet står mange frivillige for. Frivillige sjømannsforeninger har knyttet seg til Krigsseilerregisteret, og de hjelper til med mye informasjon.

Likevel er det de svært dyktige medarbeiderne i Stiftelsen Arkivet som gjør den viktigste jobben. Per nå jobber de seg gjennom Ex gratia-arkivet og Londonregisteret. Ex gratia-arkivet er oversikten over de krigsseilerne som fikk æreslønn fra og med 1972. Londonregisteret er registeret som ble holdt under andre verdenskrig for å holde oversikt over lønn til seilerne i Nortraship.

Stiftelsen Arkivet slutter ikke der. Dette er ikke en oversikt som begrenser seg til norske seilere på norske skip i utlandet. Også nordmenn i utenlandsk handelsflåte, hjemmeflåten og norsk og utenlandsk marine skal tas hensyn til. Det krever at de får tilgang til arkiver, noe som tar litt ekstra tid. Men det som er sikkert, er at Krigsseilerarkivet ikke blir ferdigstilt før man er sikker på at all informasjon om alle krigsseilere som skal hedres er med.