Ingen forpliktelser 30 dager full returrett

Logg inn

Velkommen,

66 81 15 00
Din handlekurv er tom.

Samlerhuset og Det Norske Myntverket ønsker å bidra til bærekraftig samfunn. Vi har mange sosiale bærekraftsinitiativ. Nå intensiverer vi vårt fokus og vår innsats innenfor bærekraft. Dette gjør vi ved å flytte deler av våre prosjekter over til mer bærekraftige produksjoner, og vi gjør en aktiv innsats for å påvirke bransjen vi er del av.

Samlerhuset og Det Norske Myntverket skaper samlerglede gjennom formidling og produksjon av mynter, medaljer og samlerobjekter. Vi vil være en pådriver for at sosiale forhold som menneskerettigheter, arbeiderrettigheter og mangfold, samt likestilling og helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt i alle våre aktiviteter knyttet til metallutvinning og -gjenvinning – og derigjennom bidra til en positiv utvikling i bransjen som helhet.

Myntsamlingens karakter er sirkulær

Med mynter og medaljer holder du i realiteten historien i din egen hånd. Mynter og samleobjekter har et annenhåndsmarked, eller bruktmarked. De selges videre, går i arv og skifter hånd. Metall er evigvarende, og metall fra, skadede, eller mindre attraktive samleobjekter smeltes også ned og gjenbrukes. I følge tall fra World Gold Council, er 28 % av gullet som omsettes i verden i dag resirkulert metall.

Produksjonen av mynter og medaljer kommer fra metallutvinning over hele verden. Samlerhuset og Det Norske Myntverket tar en pådriverrolle for å drive frem nyproduksjoner i metall som gir positive ringvirkninger til sårbare samfunn og bidrar til bærekraftig utvikling internasjonalt.

Hva har historieformidling og samlerglede med bærekraft å gjøre?

Samlerhusets formål er å skape samlerglede og å formidle historie. Vårt mål er at samlere skal få mer innsikt i historie, kultur og samfunnsaktuelle temaer i forbindelse med samleobjektene vi tilbyr.

Som historieformidler er vi opptatt av fortiden, deltar i nåtiden, og tar ansvar for vår påvirkning på fremtiden. Dette gjør vi både gjennom valg vi tar av leverandører, samarbeid og partnerskap, og ved å bidra til å formidle historie og sikre at kulturarven lever videre gjennom samleobjekter. Vi engasjerer oss aktivt for, og tar initiativ til prosjekter som fremmer bærekraft i samfunnet og i bransjen vår. Gjennom vårt samfunnsengasjement har vi investert og finansiert prosjekter som bidrar til fredsarbeid og fredsformidling, antivoldsarbeid, bedre arbeidsvilkår og bevaring av kulturminner, samt at vi tar en aktiv rolle i formidling av historie – som i seg selv er viktig for å sikre en fredelig samtid og fremtid.

Vi tar også et samfunnsansvar for å bevare og bringe videre historiske minner og beretninger. Vi sponser og samarbeider med museer og faginstitusjoner. Med samleobjektene vi tilbyr følger det betydelig historisk dokumentasjon og spennende ekstramateriell. Vi støtter og lever i historikere og eksperters onn som sier at:

«Vi må ikke glemme historien. Vi må lære om, og av historien, for å sikre morgendagens demokrati og fredelige samfunn. Vi kan ikke sove oss til et demokrati. Da våkner vi ikke til fred.»

Samlerhuset står for øvrig bak en rekke arrangement der historieformidling og –bevaring, og kulturarv står i fokus. Mange av begivenhetene vi har engasjert oss i, skyldes vår lidenskap for historie, og samfunnets sentrale milepæler, personer og kulturarv. Dette inngår i samfunnsansvaret vi påtar oss.

 

Som selskap har Samlerhuset besluttet å legge ned ekstra innsats i tre av FNs 17 bærekraftsmål. Dette er bærekraftsmål hvor vi ser at vi utifra våre forutsetninger kan utgjøre en reell forskjell – ikke bare i Norge, men også for en bærekraftig utvikling ellers i verden.

Les mer om vår arbeid for sosial bærekraft

Les mer om vårt samfunnsengasjement og pådriverrolle som historieformidler