Ingen forpliktelser 30 dager full returrett

Logg inn

Velkommen,

66 81 15 00
Din handlekurv er tom.

Det stilles formelle krav til hvilke opplysninger et selskap kan lagre, behandle og ikke minst hvilke opplysninger man kan utgi om sine kunder. Samlerhuset er naturligvis opptatt av å ivareta våre kunders personvernrettigheter, og i tillegg å følge myndighetenes retningslinjer til personvern og databehandling. 

Vi har ikke anledning til å utgi personopplysninger om våre kunder til tredjepart uten en gyldig fullmakt eller godkjenning fra kunden selv. Dette gjelder selv om forespørslene kommer fra kundenes nære familie eller relasjoner som ønsker å hjelpe. 

Retningslinjene er etablert for forbrukeres sikkerhet og personvern. Samtidig erfarer vi stadig at våre kunder har gode relasjoner og hjelpere som vil bidra ifm. betalinger, oversikter og annet. Noen ganger kan kanskje kunden også ha havnet i en helsesituasjon eller et uføre som tilsier at hjelp er nødvendig. Til tross for dette må vi forholde oss til de retningslinjer og krav som stilles til vår virksomhet. 

Dersom kunden selv ønsker hjelp, vil vi naturligvis allikevel utlevere opplysninger, men i slike tilfeller må vi ha gyldig fullmakt fra vedkommende. 

Dersom du ønsker å gi en person fullmakt til å få innsyn eller gjøre endringer i ditt kundeforhold ber vi derfor om fullmakt fra deg. Vi tar imot fullmakt på følgende måter:

 

Skriftlig fullmakt 

I de fleste tilfeller trenger vi en skriftlig fullmakt for å med sikkerhet håndtere våre kunders ønsker til det beste. Vi har laget et enkelt utkast på en fullmakt du kan benytte her. Fullmakten må fylles inn, signeres og sendes oss på e-post eller per brev. Adresseopplysninger finner du her

Vi ønsker informasjon om fullmakten er en innsynsfullmakt, eller en avtalefullmakt. Innsynsfullmakt gir rett til innsyn i kundeforholdet, mens du med avtalefullmakt gir fullmaktsinnehaver rett til både innsyn og å gjøre endringer i kundeforholdet ditt. 

 

Unntak - muntlig fullmakt 

I unntakstilfeller hvor det er svært utfordrende å fremskaffe skriftlig fullmakt, som ved akutt sykehusinnleggelse eller tilsvarende og hvor behandling allikevel haster, så kan vi godta en muntlig fullmakt. I såfall må vedkommende kunde kunne identifisere seg i samtale med oss over telefonen. Dette er kun noe vi gjør som unntak i spesielle tilfeller, og denne type fullmakt gjelder kun for en enkelthenvendelse. 

 Mer informasjon om vår behandling av data og personvernerklæring finner du her.