Ingen forpliktelser 30 dager full returrett

Logg inn

Velkommen,

66 81 15 00
Din handlekurv er tom.

Fortkortelser som cos, iter og germ brukes på romerske mynter. Men hva står de for? Vi gir en rask gjennomgang av noen av de vanligste.

Romerne hadde et pragmatisk forhold til språk. Selv om de tok stolthet i latin, var det gresk som var fellesspråket dersom man møtte folk langveisfra. Det var, som fransk ble senere, også overklassens språk. Latin, som nå er et opphøyd, om enn dødt, språk, ble brukt til grisevitser og propaganda om hverandre. Romerne var velutdannede, og mange kunne skrive, uansett klasse. Dette medførte at man fikk forkortelser og slang om hverandre som ble etablert. Cos, som vi introduserte, betyr consul. Mag er Magnus, altså "den store". Under kommer en oversikt over de mest brukte forkortelsene på mynt.  

Forkortelser på mynter knyttet til slekt

NB: Husk at romerne ikke hadde bokstavene U og J. For eksempel ble Julius skrevet IVLIVS og Augustus AVGVSTVS. Oppføringene her står på skrivemåten, altså uten U eller J.

Forkortelse Fullt ord Betydning
AEL Aelius En slekt der Lucius Aelius skulle ha blitt keiser, men han døde før keiseren. Sønnen hans, Lucius Verus, ble medkeiser.
AVG Augustus (også Augusta - hunnkjønn , Augusti - flertall) Ærbar, opphøyet. Hedersbetegnelse som ble brukt av alle keisere og tilknytning til den første keiseren. AVGG brukes dersom det er snakk om flere. For eksempel PT AVGG betyr faren til alle keiserne.
AVR Aurelius "Den gylne". Slekten Aurelius, i hovedsak Marcus Aurelius.
CAES Caesar Etternavnet til Julius Caesar. I begynnelsen en betegnelse på at man stammet fra ham, senere brukt som en slags "kronprins". Finnes også som CAE og C.
FIL, F Filus Sønn av. Ofte brukt i sammenheng med overgang mellom keisere. Det var ikke uvanlig at keisere ble guddommeliggjorte da de døde.

Forkortelser knyttet til tittel

Forkortelse Fullt ord Betydning
AUG Augustus (se ellers over). Hedersbetegnelse forbeholdt keiserne.
AVGVR Augur En prest som tolket gudenes vilje gjennom å se på fuglenes oppførsel, særlig flukten.
BRIT Britannicus Britenes seierherre. Britene var vanskelige å slå, og få fikk denne tittelen. Claudius brukte denne, da britene ble erobret under ham. Enkelte generaler fikk også tittelen, og senere ble diverse opprør slått ned på, slik at tittelen ble brukt oftere.
CENS Censor Tittel med ansvar for skatter, folketelling, moral og de forskjellige klassene. Viktig tittel som stort sett tilfalt keiseren.
COS Consul Konsul, den høyeste tittelen i det romerske politiske liv før keisere ble innført. Også CONS, CO, C
DAC Dacicus Dakiernes beseirer. Dakierne var et folk som hørte til i dagens Romania, og var vanskelige å kontrollere.
DES
DESIG
Designato Utnevnt til. Ofte brukt dersom er blitt utnevnt, men ikke begynt på stillingen. For eksempel kan en person ha vært konsul to ganger og blitt utnevnt til en tredje (COS ITER DESIG ITER)
DIVVS Divus (til) den guddommelige. Viser til at en keiser er blitt til en gud. Genitiv fordi som oftest keiseren som prger mynten omtaler seg til Fili divus, altså sønn til den gudommelige.
DN Dominus Noster "Vår herre". Brukt særlig fra da keiseren ble mer diktatorisk fra Domitian (284-305) og utover.
FIL Filus Sønn av. Ofte knyttet til en nylig avdød keiser, spesielt en anerkjent en. Octavian brukte flere ganger FIL CAES, altså sønn av Caesar.
GERM Germanicus Germanernes seierherre. Gitt i ærestittel for de som har beseiret romernes arvefiender i nord, germanerne, i flere kriger. Navnet ble et Cognomen, et form for familienavn for å skille dem fra andre familier i slekten. Caligula brukger GERM etter at faren vant mange kriger mot germanerne.
III VIR TRIUMVIR Tre menn, overført triumvirat. Viser til det første triumviratet mellom Pompeius, Caesar og Crassus eller det andre triumviratet mellom Octavian (Augustus), Marcus Antonius og Lepidus.
IMP Imperator Direkte "Kommandant", ofte politisk. I republikken en tittel man kunne velges til, mens i keisertiden var denne tittelen stort sette knyttet til keiseren.
IVN Junior "Den yngre". Ofte brukt om arvinger.
PART Parthicus Parterne, altså persernes, beseirer. Siden perserne aldri ble helt bekjempet, betyr dette at myntherren vant et viktig slag.
PM Pontifex Maximus "Den store brobygger", men egentlig yppersteprest. For det meste brukt av keisere for å understreke deres religiøse makt i tillegg til deres politiske.
PO Pontifex Maximus Se over
PP Pater Patriae Fedrelandes far. Tittel stort sett tatt av keisere.
PRINC Princeps Først blant likemenn
TPP TR POT Tribunica Potestae (med makten til en) Folketribun. Folketribunen var en viktig posisjon i republikken. Det var han som snakket på vegne av vanlige folk, og ikke de opphøyde ridderne eller senatorfamiliene. I senere tid i republikken var disse tribunene både maktesløse og upopulære. Caesar ble gitt oppgavene til tittelen, altså tribunica postestae. Også TRP.

Forkortelser blant keiserne

Vi har begrenset oss til og med Filip I Araberen (244-249 e.Kr.).

C CAESAR Gaius Caesar Keiser Caligula (kallenavn, egentlig navn Gaius Caesar, 37-41)
CLAVD Claudius Keiser Claudius (41-54). Romerrikets fjerde keiser. Onkelen til Claudius.
CLO ALBIN Clodius Albinus Keiser Clodius Albinus (193-196). Som caesar (kronprins) var han Clo Sept Albin, da han var uoffisiell adoptivsønn, noe som ikke ble noe av.
DID IVLIAN Didius Julianus Keiser Deidius Julianus (193). Kjøpte keisertittelen og ble drept kort etter.
DOM Domitian Keiser Domitian (81-96). Sønn av Vespasian, bror av Titus og den siste av De 12 cæsarene.
GORDIANVS Gordianus Keiserne Gordianus I og II (238) og Gordianus III (238-244). Sistnevnte var Gordianus Pius, mens Gordianus I og II var Gordianus Africanus. De har samme forkortelse, og bare utseendet skiller dem. Gordianus er svært ung.
IVL Julius Julius Caesar. Caesar selv brukte bare CAESAR, så IVL er som regel tilknytning til ham.
M AVR ANT Marcus 
Aurelius
Antoninus
Keiser Caracalla (=hettegenser, 211-217). 
M AVR 
ANTONINVS
Marcus Aurelius
Antoninus
Keiser Elagabalus (218-222). Elagabalus valgte, som Caracalla, å ta det keiserlige navnet Marcus Aurelius Antoninus. Elagabalus brukte ikke forkortelsen ANT for å skille seg fra Caracalla.
MAXIMINVS
PIVS
Maximinus Pius Keiser Maximinus Thrax (235-238).
NERO CLAVD Nero Claudius Keiser Nero (54-68). Det finnes også andre Nero-er som ikke er keisere.
PESI NIGER Pescennius
Niger
Keiser Pescennius Niger (193-194). Opprørsgeneral som tapte for Septimius Severus.
SEPT SEV Septimius
Severus
Keiser Septimius Severus (193-211).
SEV ALEXAND Severus Alexander Keiser Severus Alexander (222-235). 
TI Tiberius Tiberius var Romerrikets andre keiser (14 - 37 e.Kr.)
VESP Vespasianus Keiser Vespasian (69-79 e.Kr.) 

De som ikke er nevnt her, hadde ikke forkortelser. Som oftest kommer det mest kjente navnet (Pupienus, Didius Julianus, Pertinax og så videre) ofte kommer bak fornavn, ofte M (for Marcus eller Marius).

Andre forkortelser

ET Et Og. Binder flere titler sammen.
FEL Felix Lykkelig eller "med glede".
FORT Fortuna Lykkegudinnen
ITER Iterum "En gang til". Ofte brukt dersom man er blitt utnevnt nok en gang til et embete, men ikke begynt på det. COS TER ET ITER betyr at man er i sin tredje periode som konsul og dessuten er utnevnt til en fjerde.
IOVIS Jovis Jupiter, kongen av gudene.
MVLT Multis "Flere". Oftest brukt i betydningen "med ønske om flere". Ofte brukt med VOT. For eksempel VOT X MVLT XX betyr at man ber for de første ti år av keiserens styre og ønsker at det blir ti til.
NEP Neptun Neptun, guden for hav, innsjøer og hester.
OPTIM Optimus Den beste
PF Pius et felix Pliktoppfyllende med glede. Skryt.
PR Populusque Romanus Det romerske folk. Som oftest knyttet sammen med SPQR (se dette), men også på egen hånd.
PIVS Pius Den fromme, eller den pliktoppfyllende. Oftest brukt om Antoninus Pius (138-161), men flere andre brukte også den.
RED Redux Brakt tilbake. Som oftest guder som bringer keiseren tilbake, gjerne i triumf etter et slag.
SC Senatus consulto Senatet godkjenner. Som oftest brukt om bronsemynter. Senatets godkjennelse var en formalitet, men en viktig en. Gull og sølv var under keiserens godkjennelse, mens bronse sto på Senatet.
SPQR Senatus Populusque Romanus Det romerske senat og folk. Det vil si Romerriket.
VICT Victoria Seiersgudinnen
VOT Vota "Med bønner for", i betydningen "bønn for keiseren i anledning et rundt tall som keiser". VOT X, betyr at keiseren har vært keiser i ti år. Ofte fulgt av MVLT.

 

Andre etablerte omskrifter

Ikke alle omskrifter er forkortelser. Under er den del betegnelser som ikke er forkortelser, men skal leses rett ut.

  • OB CIVIS SERVATOS - For å ha reddet borgerne. Mynt som ærer Augustus.
  • ROMA VICTRIX - Roma vinner. Roma er den guddommelige personifiseringen av byen Roma.
  • SIGNIS RECEPTIS - Fanene mottatt. Dersom en romersk legion ble beseiret, var krigsfanene et symbol på seier. Romerne tok stor ære i fanene sine, og brukte enten krig eller diplomati for å få dem tilbake.
  • KO∑ON: Dette er en ukjent innskrift som bare forekommer på én mynt. Denne er kanskje en romersk mynt, men den kan også være en mynt fra en dakisk konge (altså fra dagens Romania). 
  • CONOB - Constantinopoli obryzum, eller gull fra Konstantinopel. OB er også det greske tallet 72, som viser til at mynten tilsvarer 1/72 av et latinsk pund (ca. 328,9 gram) gull-