Ingen forpliktelser 30 dager full returrett

Logg inn

Velkommen,

66 81 15 00
Din handlekurv er tom.

Hemmelige mynter under gulvene i norske kirker
 


Heddal Stavkirke kan skjule mange sjeldne mynter i gulvet.
Foto: Illustrasjon hentet fra boken «Norge fremstillet i Tegninger» av Asbjørnsen, P.Chr. og utgitt av Chr. Tønsberg (no, 1848), Wikimedia Commons.

Et søk under gulvene i Heddal stavkirke vil avdekke en stor mengde middelaldermynter, hevder professor Svein H. Gullbekk. 

Under gulvene i norske kirker skjuler det seg eventyrlige skatter i form av mynter fra 1000-tallet til 1700-tallet. Samlet sett er det funnet flere enn 10,250 mynter eldre enn 1319 i norske kirker. Flest mynter er funnet i kirker i Indre Sogn, Gudbrandsdalen, Valdres og Hallingdal.

Bykirker har i liten grad bidratt til store myntfunn. Mariakirken i Oslo utgjør et unntak, men like fullt er de aller fleste myntene fra norske middelalderkirker funnet i bygdekirker. Bakgrunnen for de store forskjellene i antallet myntfunn mellom bykirker og bygdekirker avspeiler ikke først og fremst bruken av mynt, men gulvstrukturen i kirkene. Der bygdekirkene oftest har tregulv, har bykirkene stengulv. Og det er kirker med tregulv som produserer flest myntfunn. Heddal stavkirke er Norges største bevarte stavkirke. Denne stavkirken er så langt ikke undersøkt av arkeologer. I denne sammenhengen betyr det at ingen har løftet opp gulvene i kirken og foretatt arkeologiske utgravninger inne i kirkerommet. Med beliggenhet i Telemark er det naturlig å skjele til Bø gamle kirke der arkeologene fant 880 mynter i begynnelsen av 1980-årene. Den som iverksetter undersøkelser under gulvene i Heddal stavkirke vil med all sannsynlighet finne like mange eller flere mynter. Nå er ikke Heddal den eneste stavkirken som står uberørt av arkeologer. Dette gjelder flere av våre 28 bevarte stavkirker. Her finnes hundrevis, om ikke tusenvis av mynter fra middelalder og nyere tid. Med bakgrunn i utgravninger i tilsvarende kirker er det rimelig å regne med mellom 500 og 1000 mynter i hver av disse kirkene. Det skulle bety mellom 4000 og 8000 middelaldermynter. Fascinerende å vite at så mange uoppdagete mynter ligger der og venter på oss. Myntfunnene vil kunne bidra med viktig kunnskap om myntforhold, myntsirkulasjon og folkelig bruk av mynt i norske middelalderbygder. I enkelte tilfeller bidrar utgravninger under kirkegulv til innsikt i hittil ukjente forhold, eksempelvis bruk av mynt i religiøs praksis og fromhetskultur, nye ukjente mynttyper og nye mynter som ellers ikke har vært kjent i denne delen av Norge.I Norge regner vi med 1200-1500 kirker i middelalderen, med stort og smått. Estimater av hvor mange mynter som fortsatt venter på å bli funnet under gulvene i norske middelalderkirker beløper seg til nærmere hundre tusen, totalt sett. Neste gang dere entrer en middelalderkirke er det noe å tenke på. 

Kilder: Svein Harald Gullbekk og Anette Sættem, Norske myntfunn 1050-1319.Penger, kommunikasjon og fromhetskultur, Oslo: Dreyer forlag, under utgivelse.

Svein Harald Gullbekk, professor i historie ved Myntkabinettet

 

 

 

Tidligere utgitte magasin