For britiske Paul Coleman ble livet snudd på hodet da han fant vikingskatten etter Knut den mektige. Eller som han selv sier: Da skatten fant ham.

Det Norske Myntverket på Kongsberg preger som kjent årlig den offisielle Nobels...

Det Norske Myntverket på Kongsberg har siden 1686 preget norske mynter og medaljer...

Millioner av gruvearbeidere arbeider idag under variable forhold i småskalagruver...

Leif Tronstad jr, Amanuensis Ivar Kraglund ved Norges Hjemmefrontmuseum og Ole...