Sjeldne norske mynter kan finnes under gulvet i norske kirker
Hemmelige mynter under gulvene i norske kirker