Her følger en oversikt over utgavene av magasinet Mynt & Historie fra 2015 og fram til i dag. Klikk på magasinet for å lese et utdrag av artikler:

2018 2017
Mynt & Historie nr. 2 2018 med Harald og Sonjas gullbryllup, historien om en myntgruve i Oslo og vikingmynter i England Mynt & Historie 1 2018 med Therese Johaug og OL-seddelen Mynt & Historie 4 2017 med Gunnar Søsnsteby 100 år, ny sentralbanklov og 20 kroner 1883 Mynt & Historie 3 2017 med Funn i Hafrsfjord, Riksløven og vikingmynter Mynt & Historie 2 2017 med besøk til gruver i Colombia, Sovereign 200 år og vikingmynter som forandrer historien Mynt & Historie 1 2017 med tidenes norske sedler, rettferdig gull til Colombia og dykking ned til DF Hydro for å få tungtvann
2016 2015
Mynt & Historie 3 2016 med Kongens Nei, Kleopatra på mynter og dyremotiver på mynter MYnt & Historie 2 2016 med Tordenskiold, falskmyntere i middelalderen og Norges Bank 200 år Mynt & Historie 1 2016 med Alf R. Jacobsen om krigsseilerne, åpning av vikinggrav i Frankrike og norsk mynthistorie Mynt & Historie 3 2015 med Nobels fredspris, Flowing Hair til Norge og Myntverket tilbake på norske hender Mynt & Historie 2 2015 med 2-øringen 1968, de nye kongeportrettene og sensasjonelt vikingfunn i Akershus Mynt & Historie 1 2015 med Jon Michelet om krigsseilerne, romerske mynter og Norges første mynt

Mynt og historie utgave 03-2017

Vikingtiden står sterkt i dette nummeret. Harald Hårfagre preget forsiden, og vi har også skrevet om undervannsprosjektet til Funn i Hafrsfjord som skal finne rester etter et av norgeshistoriens viktigste slag. Professor Gareth Williams forteller om vikingenes forandring fra å plyndre steder til å bosette seg i dem. Her kan man lese om vikingenes mer siviliserte sider, som handel, blandingsekteskap og fredelig sameksistens, men samtidig et maktsentrum med dyktige krigere. Vi har også lagt med en fin og rask oversikt over de norske vikingkongene, før vi beveger oss videre til vår første korsfarerkonge, Sigurd Jorsalfare. Visste du at han var den første europeiske kongen som dro på korstog da han dro i 1107? Du kan også lese en veldig interessant historie om riksløven helt tilbake til Eirik Prestehater. Du kan også være flue på veggen når de dyktige numismatikerne og historikerne professor Gareth Williams og Sveinn Gullbekk møtes på Vikingskipmuseet for å snakke om hvordan de bruker mynter for å forstå vikingene. Foretrekker du nyere historie, har vi sett på kampene i nord under andre verdenskrig – ukjente for mange, avgjørende for Norge.

Dyktige gjesteskribenter med faglig tyngde er noe av det vi mener at gir Mynt & Historie en ekstra dimensjon. Denne gangen kan vi friste med artikler fra numismatiker og historier Kjetil Kvist, museumskurator ved Nationalmuseet i København, Michael Märcher, og professor ved British Museum i London, Gareth Williams. Med Williams nye serie om vikingene på de britiske øyer og deres mynter, vil du bli kjent med spennende myntfunn som kan endre historien slik vi kjenner den. Bli med tilbake i tid til da den store hedenske viking-hæren herjet i England på side 28-31.

Mynt- og andre skattefunn er spennende saker, og her i Norge er funn regulert av kulturminneloven. Men fungerer den optimalt for hensikten? Kulturminner er vår felles nasjonale kulturarv og er en viktig kilde til å forstå historien på. Derfor er det så viktig at det som finnes rapporteres og registreres! Vi har spurt sentrale personer fra staten, museums- og samlermiljøet om deres syn på reglen og praksis rundt funn i Norge. Hvem bevarer historien best – samlere eller museer? For den førtidspensjonerte snekkeren Paul Coleman er det ikke tvil om at de britiske reglene om at finneren skal få en reell markedsverdi for funnet de gjør har vært livsendrende. Rett før jul for to år siden, fant han vikingskatten etter Knut den store!

For ikke lenge siden ble verdens største myntmesse, World Money Fair, avholdt i Berlin i Tyskland. Samlerhuset er største eier og var selvsagt godt representert. På side 34 og 35 kan du se høydepunkt fra dagene da verdens myntverk og –handlere møtes. Kanskje finnes også noen fristelser blant de spennende nyhetene fra verdens myntverk på side 26 og 27? Kan du forresten gjette hvem som har «kopiert» designet av en av Norges mest ettertraktede minnemynter gjennom tidene?

Nok en gang er vi glade for å kunne sende ut et nytt nummer av Mynt & Historie. Samlerhusets visjon er å skape samlerglede, og med dette magasinet ønsker vi å fortelle litt mer av historiene omkring verdens mynter. Vi håper det faller i smak.

Mynt og historie utgave 02-2017

Mynt & Historie og Samlerhuset er opptatt av dette å formidle historie, og det å samarbeide med landets museer er derfor noe vi gjerne gjør. Her skriver vi om da vi overrakk en beholder med ekte, autentisk tungtvann til Norges Hjemmefrontmuseum. Du kan også lese om da vi fulgte opp vårt prosjekt med rettferdig gull ved å reise til tidligere FARC-kontrollerte Colombia for å besøke Doris, som preger forsiden, og gullminen hennes 2600 meter over havet og 300 meter inn i fjellet. Ellers er bladet gått tilbake til kjernen av virksomheten, det vil si mynter og historie. Her kan du lese om den 200 år gamle britiske Sovereign-mynten i gull, om vakre Oscar II-mynter, om Watlingtonskatten fra vikingtiden, den spanske 1-kilos minnemynten til ære for dollar, daler, thaler og andre valutaer med samme navneopphav. Du kan lese inngående om Norges Banks valg om motiver til sedlene og om andre motiver på sedler, om mynter med hull og om Myntkabinettets nye utstilling. Vi har også tatt opp et betent tema om hvor vidt Kulturminnelovens bestemmelse om at det som finnes fra før 1650 tilfaller staten er til hjelp eller til skade for kultur- og historieformidlingen.