Norges Hjemmefrontmuseum mottar tungtvann fra Samlerhuset
Leif Tronstad jr, Amanuensis Ivar Kraglund ved Norges Hjemmefrontmuseum og Ole Bjørn Fausa under overrekkelsen av originalt tungtvann fra Tinnsjøen til Norges Hjemmefrontmuseum. Norges Hjemmefrontmuseum har endelig fått originalt Vemork-tungtvann til sin utstilling. Tungtvann som ble senket i "Tinnsjøaksjonen" under 2.verdenskrig.