Norske kroner har en lang og spennende historie

Den norske kronen ble første gang preget i 1875 da som dobbeltvalør 30-skilling/1-krone i overgangen mellom daler og skilling. Den første rene 1-kronen ble preget i 1877. I perioden 1878 til 1917 hadde man også 2 kroner i Norge. De er preget med to kongeportretter: Kong Oscar II fra 1878 frem til 1905, og Kong Haakon VII fra 1906 frem til 1917. I alt 6 ulike motiver har vært i bruk, deriblant Norges fire første minnemynter, fra henholdsvis 1906, 1907 (to forskjellige utgaver) og 1914.

2 kroner 1906, til ære for unionsoppløsningen
Norges første minnemynt fra 1906

De tre første minnemyntene ble utgitt for å markere unionsoppløsningen, og den fjerde for å markere grunnlovsjubileet i 1914. 2-kronene var i mange år den høyeste verdien noen norsk sølvmynt hadde, og de store og tunge 2-kronene var høyt aktede mynter forbeholdt handelsborgerne. En vanlig kvinnelig industriarbeider fikk til sammenligning ca. 1,20 kroner i dagslønn rundt 1880, en 2-krone i sølv var dermed for mange en betydelig sum.

2 kroner 1878
Norges første 2-kroner i sølv fra 1878

På Kong Olavs andre 1-krone variant, som første gang ble preget i 1974, ble det for første gang siden 1200-tallet brukt en kongekrone som hovedmotiv på norsk mynt. Bruk av kongekrone som myntmotiv hadde lange tradisjoner både i europeisk og norsk mynthistorie. Faktisk var det slik at opprinnelsen til kronen som valør opprinnelig tok utgangspunkt i den danske kongekronen ’Corona danica’. Det var kong Christian IV som introduserte motivet i 1618.

I dag er 1-kronen den minste mynten i den norske myntrekken, og har siden 1875 blitt preget i hele syv forskjellige utgaver.