Norsk mynt

Norge har en svært rik mynthistorie, og selv for den mest dedikerte myntsamleren kan det til tider være krevende å holde orden på den store mengden av norske mynter fra tiden da Norge var i union med Danmark, senere i union med Sverige og til slutt som en selvstendig nasjon.


Skuddet i Sarajevo og utbruddet av første verdenskrig (1914-1918) var begynnelsen på slutten for Den skandinaviske myntunionen. Under krigen styrket svensk økonomi seg kraftig. Svensk valuta økte kraftig i forhold til norsk. Mens sedlene ikke lenger sirkulerte for samme verdi på begge sider av den svensk-norske grensen fortsatte norske...
Norske skillingsmynter er et spennende samleområde. Dette er myntene vanlige folk har brukt i alle dagliglivets transaksjoner. Vanlige folk hadde sjelden eller aldri kontakt med gullmynter eller speciedalere – det var hovedsakelig skillingsmynter de beskjeftiget seg med. Mer enn noen andre mynter forteller de historien om Norge i gamle dager. Her...

Den norske kronen ble første gang preget i 1875 da som dobbeltvalør 30-skilling/1-krone i overgangen mellom daler og skilling. Den første rene 1-kronen ble preget i 1877. I perioden 1878 til 1917 hadde man også 2 kroner i Norge. De er preget med to kongeportretter: Kong Oscar II fra 1878 frem til 1905, og Kong Haakon VII fra 1906 frem til 1917. I...

Ikke alle norske mynter er preget ved vårt nasjonale myntverk på Kongsberg. I perioden 1628-1695 lå det et privat drevet myntverk i det som nå heter Myntgaten i Oslo. Det var den kjente Christiania-familien Grüner som drev myntverket, samme familie som gav navnet til det som i dag er den populære bydelen Grünerløkka.

Speciedaler er store og tunge sølvmynter som ble benyttet i Norge fra 1560 til 1875 forbeholdt datidens overklasse.

Norges første minnemynt i proofkvalitet, 100 kroner Langrennsløper, ble utgitt av Norges Bank i 1991 under oppkjøringen til Lillehammer OL i 1994.

Skillingsmynter ble utgitt over en periode på om lag 350 år, fra begynnelsen på 1500-tallet til skilling ble erstattet av kroner og øre i 1875. Det er utgitt flere ulike skillingsmynter fra valøren ½ skilling til 24 skilling både i sølv og kobber, under ulike konger i danske- og svensketiden.

Den norske øren ble utmyntet for første gang i 1874, den gang som dobbeltvalører 3-skilling/ 10-øre og 15 skilling /50 øre. Skillingsvalørene ble først sløyfet i 1875 da de første rene øremyntene i sølv ble preget. 10-, 25-, og 50-øren ble preget i sølv under Kong Oscar II og Kong Haakon VII frem til 1919, etter dette ble norske ører preget i...

9. april 1940 invaderte tyske tropper Norge. Straks ble norske myndigheter og folk underlagt okkupasjonsmaktens regler og styre. Dette betød blant annet at nordmenn måtte se seg nødt til å handle med mynter av mindre edle metaller, nemlig jern og sink.

Ikke alle er like kjent med at vi har hatt mark som valuta i Norge. I en periode på knappe 91 år ble det under Kong Christian IV, Kong Frederik III, Christian V og Christian VI preget hele 30 forskjellige markvarianter i valørene 1-, 2-, og 4-mark.

I 1942 fikk den norske eksilregjeringen i England preget noen helt spesielle norske mynter. Disse myntene i valørene 50-, 25- og 10-øre skulle regjeringen ha i beredskap ved en eventuell alliert landgang og gjenerobring av Norge.