Skillingsmynter ble utgitt over en periode på om lag 350 år, fra begynnelsen på 1500-tallet til skilling ble erstattet av kroner og øre i 1875. Det er utgitt flere ulike skillingsmynter fra valøren ½ skilling til 24 skilling både i sølv og kobber, under ulike konger i danske- og svensketiden.


Å samle på skillingsmynter er svært spennende. Dette er myntene vanlige folk har brukt i alle dagliglivets transaksjoner. Vanlige folk hadde sjelden eller aldri kontakt med gullmynter eller speciedalere – det var hovedsakelig skillingsmynter de beskjeftiget seg med. Mer enn noen andre mynter forteller de historien om Norge i gamle dager.

De eldste ble utgitt under danske-tiden og de nyeste under svenske- tiden. I Norge har følgende skillingsvalører blitt preget; ½ skilling, 1 skilling, 2 skilling, 3 skilling, 4 skilling, 6 skilling, 8 skilling, 12 skilling, 16 skilling (=1 mark) og 24 skilling. Hovedsakelig er det i dag skillinger fra Kong Christian IVs tid til Kong Oscar II som er tilgjengelig på markedet.

Den norske skillingen hadde slektskap med engelske shilling og tyske schilling. Både i norsk og skandinaviske sammenheng henter skillingen sin opprinnelse tilbake i senmiddelalderen. Første gang skillingsmynt blir preget i Skandinavia var som sølvmynt i Danmark på midten av 1400-tallet. Under de påfølgende århundrene ble skillingen hovedmynt i det dansknorske kongeriket.

Totalt sett er 2-skillingen den viktigste skillemynten. På 1600- og 1700-tallet var dette valøren som oftest skiftet hender. For å få en idé om hvor langt en skilling rakk da disse myntene var i omløp vet vi at daglønna for en husmann på Østlandet (før den økonomiske krisa i 1848) var 4-6 skilling om vinteren, og om lag 8 om sommeren. Etter dagens pengeverdi tilsvarer 1 skilling ca. 1,70 kroner.

Kunne tenkt deg din egen samling med norske skillinger? Klikk her for et godt tilbud!