Klassisk årssett 2017

Opplag 12.000 eksemplarer

Klassisk årssett 2017

Det Norske Årssett 2017 i klassisk utgave med Norges sirkulasjonsmynter preget i 2017 i usirkulert kvalitet.

Enkeltobjekt Tilgjengelig
465 kr

Det Norske Myntverkets årlige utgivelser av norske myntsett har alltid vært et svært populært samleområde, og årssett er en naturlig del av enhver norsk myntsamling.

  • Norske mynter preget i 2017 i usirkulert kvalitet fra Norges Bank
  • Klassisk innpakning
  • Forseglet for hånd av Det Norske Myntverket
  • Opplag på 12.000

Tradisjonsrik utgivelse fra Det Norske Myntverket

Det Norske Myntverket har siden 1965 hvert år pakket og levert mynter i sett i mykplast- og senere også hardplastomslag, spesielt laget for dette formål. Disse myntene er preget med nye stempler og pakket manuelt. De er derfor av bedre kvalitet enn vanlig sirkulerte mynter, som lett påføres hakk og riper av den vanlige maskinelle pakkingen. Myntsettet er påført Det Norske Myntverkets logo.

465 kr
Antall:
2 mynter
Pålydende:
20 kroner og 5 kroner
Utgivelsesår:
2017
Opplag:
12.000
Årsmedalje:
Kong Harald 80 år

Det Norske Myntverkets årlige utgivelser av norske myntsett har alltid vært et svært populært samleområde, og årssett er en naturlig del av enhver norsk myntsamling.

  • Norske mynter preget i 2017 i usirkulert kvalitet fra Norges Bank
  • Klassisk innpakning
  • Forseglet for hånd av Det Norske Myntverket
  • Opplag på 12.000

Tradisjonsrik utgivelse fra Det Norske Myntverket

Det Norske Myntverket har siden 1965 hvert år pakket og levert mynter i sett i mykplast- og senere også hardplastomslag, spesielt laget for dette formål. Disse myntene er preget med nye stempler og pakket manuelt. De er derfor av bedre kvalitet enn vanlig sirkulerte mynter, som lett påføres hakk og riper av den vanlige maskinelle pakkingen. Myntsettet er påført Det Norske Myntverkets logo.

465 kr
Spesifikasjoner
Antall:
2 mynter
Pålydende:
20 kroner og 5 kroner
Utgivelsesår:
2017
Opplag:
12.000
Årsmedalje:
Kong Harald 80 år