Norges Hjemmefrontmuseum mottar tungtvann fra Samlerhuset
Leif Tronstad jr, Amanuensis Ivar Kraglund ved Norges Hjemmefrontmuseum og Ole Bjørn Fausa under overrekkelsen av originalt tungtvann fra Tinnsjøen til Norges Hjemmefrontmuseum. Norges Hjemmefrontmuseum har endelig fått originalt Vemork-tungtvann til sin utstilling. Tungtvann som ble senket i "Tinnsjøaksjonen" under 2.verdenskrig.


Samlerhuset støtter Fairmined
Millioner av gruvearbeidere arbeider idag under variable forhold i småskalagruver over hele verden. Det håper organisasjonen Fairmined å gjøre noe med.