Ingen forpliktelser 30 dager full returrett

Logg inn

Velkommen,

66 81 15 00
Din handlekurv er tom.

Samlerhuset ga tungtvann til Norges Hjemmefrontmuseum   

Leif Tronstad jr, Amanuensis Ivar Kraglund ved Norges Hjemmefrontmuseum og Ole Bjørn Fausa under overrekkelsen av originalt tungtvann fra Tinnsjøen til Norges
Hjemmefrontmuseum. 

Norges Hjemmefrontmuseum har endelig fått originalt Vemork-tungtvann til sin utstilling. Tungtvann som ble senket i "Tinnsjøaksjonen" under 2.verdenskrig.

– Jeg er veldig glad for å få originalt tungtvann som sank på Tinnsjøen til vår utstilling.

Ivar Kraglund, Norges Hjemmefrontmuseum

Tungtvannet ble gitt som gave fra Samlerhuset i forbindelse med museets faste "fredagskaffe" med både historikere, journalister, eksperter og veteraner tilstede. Blant de fremmøtte var krigshelten Leif Tronstads sønn, Leif Trondstad Jr.

Tungtvannsaksjonen er en av Norgeshistoriens mest kjente sabotasjeaksjoner under 2. verdenskrig. Hva er vel ikke da mer riktig enn at Norges Hjemmefrontmuseum innehar sin egen andel av det legendariske tungtvannet som sank med fergen DF Hydro i Tinnsjøen den 20. februar 1944?

Tungtvannsaksjonen er en av Norgeshistoriens mest kjente sabotasjeaksjoner under 2. verdenskrig. Hva er vel ikke da mer riktig enn at Norges Hjemmefrontmuseum innehar sin egen andel av det legendariske tungtvannet som sank med fergen DF Hydro i Tinnsjøen den 20. februar 1944?

Historien om tungtvannet er særdeles dramatisk, og betegnes av flere som avgjørende for hvordan krigen endte: Dampfergen DF Hydro skulle frakte tyskernes tungtvann til Tyskland fra Norge, og første del av turen gikk over Tinnsjøen ved fabrikken Vemork på Rjukan i Telemark. Motstandsbevegelsen derimot, hadde andre planer, og sendte fergen med tungtvannet, 14 nordmenn og fire tyskere ned til 430 meters dyp i et inferno av flammer. Bomben var timet slik at den eksploderte akkurat da fergen var over innsjøens dypeste punkt. Slik forhindret motstandsbevegelsen etter all sannsynlighet at nazistene fikk tak i tungtvann for å produsere atombomber.

Hentet opp fra 430 meters dyp

Det var i 2004 at det ble hentet opp en tønne med det originale tungtvannet fra Tinnsjøens 430 meters dyp. Tønnen, som lå 60-70 meter fra vraket av DF Hydro, ble hentet opp av Stiftelsen Deuterium i samarbeid med teknologibedriften Sperre. Det hele ble gjennomført i samarbeid med SINTEF for forskningsformål; man ville dokumentere om det virkelig var tungtvann om bord i tønnene. Siden sto tungtvannet stuet bort på lager, inntil Samlerhuset i fjor fikk muligheten til å kjøpe det. Nå gis det bort til det norske folk og norske museer. Først ute var altså Norges Hjemmefrontmuseum, en naturlig plass for originalt tungtvann fra en av Norges mest dramatiske sabotasjeaksjoner.

Blant Norges mest sentrale enkeltpersoner under 2. verdenskrig

Dette tungtvannet ble gitt bort til Norges HjemmefrontmuseumTil stede under overrekkelsen av det originale tungtvannet var Leif Tronstad jr., sønn av kanskje Norges mest sentrale enkeltperson i forhold til planlegging og gjennomføring av spesialoperasjoner under 2. verdenskrig. I krigens første fase drev Professor Tronstad etterretningsarbeid. Han fattet tidlig mistanke ved tyskernes tungtvannskjøp og kontaktet den britiske etterretningen. Etter fare for å bli avslørt og arrestert, måtte han i 1941 flykte til Storbritannia, hvor han raskt ble involvert i oppbyggingen av kompani Linge og planleggingen av tungtvannsaksjonene. Tronstad ble i kraft av sine posisjoner og personlighet den som ledet planleggingen av aksjonene mot tungtvannet etter at det britiske forsøket med glidefly hadde mislyktes. Det hersker enighet om at tungtvannssabotasjen ikke ville forløpt slik den gjorde uten ham.

Gir til historieinteresserte og til norske museer

I tillegg til å gjøre tungtvannet tilgjengelig for historieinteresserte nordmenn ved å dele opp og gi det bort i små porsjoner, har Samlerhuset også valgt å gjøre tungtvannet tilgjengelig for publikum ved å gi bort beholdere til tolv utvalgte norske museer. Norges Hjemmefrontmuseum var det første av disse.

– Mange samlere har 2. verdenskrig som sitt største interesseområde, og jeg regner med mange av disse vil sikre seg sin egen porsjon av det originale tungtvannet. I tillegg synes vi det
er viktig å sikre at fremtidige generasjoner også gjøres kjent med historien. Ved å gjøre tungtvannet tilgjengelig for flere norske museer håper vi å bidra til å spre kunnskapen om norsk motstandskamp, forteller styreformann og grunnlegger av Samlerhuset, Ole Bjørn Fausa.