// //

Jan Baalsrud skal æres med en byste - dersom fundraiseren får nok penger
En byste av Jan Baalsrud er planlagt på Kolbotn. Den skal finansieres frivillig, og Samlerhuset og Forsvarsdepartementet er blant de som har stilt opp. Nå arrangeres en såkalt Fundraiser for alle interesserte mandag 17. juni. Tilstede er Harald Zwart, kona Veslemøy og Thomas Gulliksen.

De tolv cæsarene representert med byster og Julius Cæsar i bakgrunnen
De tolv cæsarene er en samlebetegnelse på de elleve første keiserne og Julius Cæsar. Dette er noen av de mest kjente - og beryktede - keiserne i Romerrikets historie.

Samlerhuset er alltid opptatt av å gi igjen til samfunnet, enten det er myntsamlermiljøet, lokalmiljøet, nasjonalt og internasjonalt. Derfor har vi tatt på oss å være aktive på de feltene vi kan bidra med mest.