Denne 100-kronen tilhører seddelrekke 6, seddelrekken med færrest sedler i det som vi i dag regner som morderne norsk seddehistorie. Seddelrekken består kun av 50- 100- 500- og 1000-kroneseddler. Selv om rekken består av kun fire sedler er det gjort store endringer fra tidligere utgaver. Blant endringene finner vi, nynorsk test, manglende 10-kroneseddel og første kvinnemotiv i norsk seddelhistorie.

100-kroner fra seddelrekke 6 sto for en liten revolusjon når den ble utgitt for første gang i 1977, det var nemlig første gang at en kvinne prydet en norsk seddel. Camilla Collett er å regne som en av Norges mest betydningsfulle kvinnelige forfattere gjennom tidene. Hun spilte også en betydelig rolle på 1800-tallet som forkjemper for kvinners frigjøring, Collett krevde respekt og likeverd for kvinner. I likhet med sin bror Henrik Wergeland deler hun æren ved å bli portrert på en 100-krone seddel, Henrik Wergeland ble portretert på 100-kroner utgaven til seddelrekke 4.   

Det oppstod forøvrig et opprør blant mange da denne seddelen forelå. Det norske riksvåpenet var forsvunnet, og det ergret mange seg over. Beslutningen om å fjerne riksvåpenet fra alle våre sedler står imidlertid fortsatt ved lag, og det er vel tvilsomt om det igjen blir å finne på en norsk seddel. 

  

Spesifikasjoner
Pålydende:
100 kroner
Utgivelsesår:
1977-1994
Farge:
Advers: Mørkt brunrødt trykk på gullig papir Revers: Rødbrunt/grønt trykk
Gravør:
Knut Løkke-Sørensen (advers), Sverre Morken (revers)
Advers:
Portrett av Camilla Collett til venstre. Det sentrale felt har “Hundre Kroner” i store og små bokstaver, tallet 100 på en vignett med NORGES BANK under
Revers:
Hovedmotivet illustrerer en norsk sølvspenne fra 1400-tallet. Til høyre HUNDRE KRONER, tallet 100 og NORGES BANK
Vannmerke:
Loddrett rekke med vannmerkeportretter av Camilla Collett. Dessuten er det innlagt en sikkerhetstråd i papiret
Format:
145 x 78 millimeter
Signatur:
Sentralbanksjefen og hovedkasserer. I perioden 1977-1984 var dette Knut Getz Wold og Kåre Sagård, i perioden 1985-1987 Hermod Skånland og Kåre Sagård, i perioden 1988-1993 Hermod Skånland og Sylvi Johansen, i 1994 Torstein Moland og Sylvi Johansen
Utgivelsesland:
Norge