Bilde av Zecchino advers og revers
Har du kjøpt en zecchino, en venetiansk gulldukat fra senmiddelalderen av Samlerhuset? Vi er gjort kjent med at falske zecchini har vært i omløp i Norge. Som del av våre kvalitetsrutiner gir vi derfor alle som har handlet en zecchino av oss en kostnadsfri kvalitetsinspeksjon.

Denne tohundrelappen med Birkeland på er ikke lenger gyldig.
Torsdag 30. mai var siste dag man kunne bruke de gamle sedlene. Men hva gjør du om du fortsatt har noen igjen? Her kan du få noen tips.

Jon Michelet er gått bort. Vi hadde gleden av å samarbeide med ham om å få Krigsseilerregisteret i gang, og vi tar avskjed i ærbødighet.
Det er i stor respekt og takknemlighet for samarbeid, og ikke minst for innsatsen og engasjementet for krigsseilerne, at vi tar avskjed med Jon Michelet. Tross i den triste beskjeden om forfatteren og krigsseilerhistorikerens bortgang, gleder vi oss i dag over det faktum at det digitale Krigsseilerregisteret ble så vel etablert hos Stiftelsen...
Nordlyset - Vinner av kåringen
Superfinalen er nå avsluttet og vinneren av “Norges flotteste attraksjon” er kåret.

Dersom du ikke har byttet de gamle 100-lappene og 200-lappene i tide, kan du fortsatt bytte dem med Norges Bank i flere år fremover. Vi anbefaler likevel å bytte dem ut så fort som mulig.
Onsdag 30. mai er siste dag du kan forvente å bruke 100-lappene med Flagstad og 200-lappene med Birkeland i butikken.

Hva handler Mynt & Historie nummer 1 2018 om?
Årets første utgave av Mynt & Historie er ute, og som vanlig er det mye spennende. Nummeret sprer seg fra OL-mynter til jakt på middelaldermynter og til moderne mynter og 17. mai-medaljer. Her kan du la deg friste av 68 sider numismatikk og historie.


Underkategorier