Samlerhusets medaljesett Frigjøringskongene på gigantmedaljer ble utgitt i anledning Frigjøringens 75-årsjubileum. Portrettene malt av Ross Kolby ble finansiert av Samlerhuset og gitt i gave til Norges Hjemmefrontmuseum.

Det er nå 30 år siden folkekongen, Kong Olav V, gikk bort. Samlerhuset har intervjuet tidligere taffelbetjent Eddie Skaar om hvordan det var å være tett innpå en så dramatisk tid.

Olav V minnemedalje for tronskiftet
Det Norske Myntverket har preget minnemedaljer for Olav V. Vi i Samlerhuset er stolte distributører av de lekre medaljene som minnes tronskiftet i 1991 og kongene på hver side av det.

Minnemedaljen som hedrer Folkekongen Kong Olav V er revet bort på rekordtid. Folkekongen er på ingen måte glemt!

Pris og verdi på mynter er en vanskelig øvelse. Her er en forklaring.
Dersom du ønsker å selge mynter, medaljer eller frimerker, kan det være lurt å vite litt om pris og verdisetting av objekter i annenhåndsmarkedet. Også omtalt som bruktmarkedet, gjenbruksmarkedet, eller samlermarkedet.

arvet en samling, men vil ikke fortsette den
Hva gjør du dersom du har arvet en samling med mynter og numismatiske objekter som du ikke ønsker beholde? Kan du selge det til en mynthandler eller til Samlerhuset? Og hvordan beregnes pris på objekter du ønsker å selge?


Underkategorier