Ingen forpliktelser 30 dager full returrett

Logg inn

Velkommen,

66 81 15 00
Din handlekurv er tom.

Fairmined rettferdig gull brukes nå i nobelmedaljeneOslo Rådhus var festpyntet til Nobelprisutdeling. Høydepunktet var overrekkelsen av diplomet og medaljen. I fredsprismedaljen fra 2015 kommer gullet fra Columbia. Fredsprismedaljen er laget i «Rettferdig gull» etter initiativ fra Samlerhuset og Det Norske Myntverket. Tildelingen av fredsprisen med rettferdig gull kan være det avgjørende gjennombruddet for ordningen med rettferdig gull, sier Universitetsdirektør i New York.

Economic Times i New York har i et stort oppslag behandlet Nobels fredspristildelingen i Oslo og rettferdig gull. De har også intervjuet direktør Jeff Texter ved juridisk institutt i New York. Han mener at fredspristildelingen i rettferdig gull vil bety et avgjørende paradigmeskifte for ordningen med rettferdig gull. «Tildelingen av årets Nobels Fredspris som er laget i rettferdig gull kan vise seg å bli det avgjørende historiske veiskillet for ordningen om rettferdig gull,» sier Jeff Texter, assosiert direktør fra Fordham Universitetets Juridiske institutt i New York City.  Samlerhuset har tatt initiativ til at Nobel fredspris preges i rettferdig gull i det de har innledet samarbeid med alliansen for ansvarlig gullutvinning (ARM).

Se filmen om fredsprisens reise – fra småskalagruve i Columbia til preging på Det Norske Myntverket og endelig til fredsprisvinnerne: 

Samtidig med at fredsprismedaljen deles ut i Oslo Rådhus går trette gruvearbeidere av skiftet sitt i gullgruven i Iquira i Colombia. De har nettopp sørget for å sprenge alle borehullene, som de med sterke armer har latt bormaskinene ete innover i fjellet under arbeidsdagen. Slik at farlige gasser fra sprengningen skal være mest mulig borte til neste arbeidsdag. Gruven har fått spesialinstrumenter til måling av gassnivåer. Sikkerheten er oppgradert flere hakk. Kvikksølvet og cyaniden som brukes i prosessen for gullutvinningen resirkuleres på nennsom måte, slik at ingenting renner ut og finner veien til bekker og grunnvann. Deponiene av overskuddsmasse er godkjent av myndighetene. Minstelønnssatser respekteres og det er ikke spor av barnearbeid eller tvangsarbeid. Kort sagt: arbeidsforhold og miljøhensyn ved gruven har blitt bedre. For slik har det ikke alltid vært. I dag er imidlertid gruven sertifisert av ARM, Alliance for Responsible Mining. De sørger for at internasjonale standarder for arbeidsmiljø og indre og ytre miljøhensyn i og utenfor gruven blir ivaretatt. 

Dynamitten som sprenger fjellet i den vesle gullgruven i Iquira ble i sin tid oppfunnet av Alfred Nobel. Blant alle hans oppfinnelser var det nettopp dynamitten som la grunnlaget for hans enorme formue. Han hadde ingen livsarvinger. I stedet opprettet han det som skulle bli verdens mest prestisjefylte pris. Han bestemte også at fredsprisen skulle utdeles i Norge. Gullet til årets fredsprismedalje kommer fra en slik sertifisert gullgruve for «Fair Mining,» rettferdig gruvedrift, i Iquira, Colombia. Ringen er sluttet. 

10 prosent av verdens gull kommer fra slike små gullgruver, der arbeidsforhold og miljø kanskje ikke alltid har vært satt i høysetet. Samtidig sysselsetter disse gruvene 90 prosent av verdens gullgruvearbeidere, eller 10 til 15 millioner mennesker. Gruvearbeiderne forsørger ofte flere familiemedlemmer, og holder liv i hele lokalsamfunn. Dermed er det kanskje så mange som 100 millioner mennesker som livnærer seg av gruvedriften. 

– Man kan velge å snu ryggen til dem, eller man kan forsøke å arbeide for at forholdene skal forbedres, sier Ole Bjørn Fausa i Samlerhuset. Som en stor aktør innenfor mynt og medaljer har vi valgt å gjøre det siste. 90 prosent av verdens gull kommer fra andre og større kilder som er velregulert innenfor et internasjonalt regelverk. Likevel har vi ønsket å arbeide for at også disse små gruvene som sysselsetter så mange mennesker også kan heve seg til å bli bedre. Samtidig ønsker vi med dette å ta et initiativ slik at hele bransjen innenfor mynt og medaljer kan være seg sitt ansvar bevisst. Vi ønsker også å stimulere andre aktører innenfor de kanaler og møtepunkter vi har til å stille seg bak et slikt initiativ, sier Fausa.


En 4WD jeep humper seg langsomt fremover på veier som nærmest ser ut som tørrlagte elveleier gjennom jungelen nord for Bogota. På lasteplanet sitter sjefen for Det Norske Myntverket på Kongsberg og et av verdens største mynt-og medaljehus, Samlerhuset. Den fruktbare jungelen bugner av bananer, appelsiner og klementiner som kan plukkes og spises rett ned fra trærne, men jungelen inneholder også andre verdier. I fjellet finnes et av verdens mest verdifulle metaller. Gruven i Iquira produserer 15 gram gull for hvert tonn de tar ut. De to nordmennene vil forsikre seg om at gruven drives i henhold til de standarder som ARM forutsetter, og sørge for at gullet til en helt spesiell medalje skal komme vel frem og bli preget i «rettferdig gull». I dag er 10 slike gruver sertifiserte i Sør Amerika. Disse gruvene produserer mellom 5-600 kilo gull i året. I 2016 står det afrikanske kontinentet for tur. Intensjonen til ARM er å sertifisere småskala gruver slik at de skal drive innenfor internasjonale standarder for indre og ytre miljø.

 

Volumet av gull som vil bli produsert innenfor regimet av rettferdig og ansvarlig gruvedrift vil sannsynligvis dermed bli langt større om kort tid. 

-Vi erkjenner at oppmerksomheten omkring hvor metallet kommer fra, sporbarhet, og under hvilke forhold det blir tatt frem, tradisjonelt har hatt lite eller ingen fokus i bransjen, sier Fausa som i sommer besøkte Columbia og gruven Iquira, hvor fredens gull ble hentet ut. Det ønsker vi nå å gjøre noe med. Vi vil gjerne ta en pionerrolle innen  myntindustrien, og påvirke nasjonalbanker og myntverk verden over. Takket være Det Norske Myntverket, Samlerhuset og  samarbeidet med Nobelinstituttet blir det dermed også rettferdig gull i rettferdighetens medalje.