Krigssølvet fra havdypet
31. januar 1941 forlot den allierte konvoien «SL64» Freetown i Sierra Leone med kurs for Liverpool. I spissen for konvoien gikk fjorten mindre skip. Ett av dem var «MS Borgestad» ført av kaptein Lars Grotnæss fra Telemark.

Underkategorier